Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lưu ý:
Website https://hotro.ueh.edu.vn/lien-he-phong-ban chỉ dành riêng cho khách và đối tác liên hệ tại UEH.
Viên chức, người lao động và người học dùng chức năng Liên hệ trực tiếp UEH tại ứng dụng UEHer và ứng dụng UEH Student.

Bước 1: Phòng/ban cần liên hệ

Bước 2: Chọn đối tượng

Bước 3: Chọn danh mục cần hỗ trợ

Bước 4: Nhập thông tin khách hàng

Nếu Anh/Chị liên hệ trực tiếp tại văn phòng làm việc, vui lòng đến để được hỗ trợ.
Nếu Anh/Chị liên hệ qua kênh trực tuyến từ xa, vui lòng chờ phản hồi qua email. Chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi trong thời gian sớm nhất.