Danh mục

Học kỳ doanh nghiệp

  Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp”, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 03 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo. Hơn nữa, khi tham gia HKDN, bên cạnh sự hướng dẫn và đánh giá về kiến thức của giảng viên UEH, sinh viên còn nhận được sự hướng dẫn và đánh giá về thái độ, kỹ năng của nhân sự tại doanh nghiệp. Để đảm bảo chất lượng đối với sinh viên tham gia HKDN, UEH cũng quy định chi tiết về phương thức đánh giá và tỷ trọng đánh giá cũng như tiêu chuẩn của giảng viên hướng dẫn của UEH và doanh nghiệp. Theo đó, giảng viên hướng dẫn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn do Khoa/Viện đào tạo thẩm định. Nhân sự hướng dẫn tại doanh nghiệp phải đạt trình độ từ cử nhân trở lên và tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn.

 Do đó, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch hội đồng Đại học UEH nhận định: “Mục tiêu của Học kỳ doanh nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng, thái độ và hình thành năng lực nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo. Hoạt động này giúp nhà trường và doanh nghiệp thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đạt được mục đích chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.”

Học kỳ doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả 03 đối tượng: Sinh viên - Doanh nghiệp - UEH.

Đối với sinh viên: HKDN giúp sinh viên tăng cơ hội tìm được việc làm nhanh sau khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế, hiểu về công việc để lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp, biết được ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, sự tự tin và chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu cá nhân, kiến thức về ngành nghề và công ty.

Sinh viên Trần Minh Phong, Chuyên ngành Ngân hàng, Khóa 43 chia sẻ: “Em thấy chương trình Đối với doanh nghiệp: HKDN cũng giúp nhà tuyển dụng lựa chọn những sinh viên phù hợp làm việc toàn thời gian. Đây là nguồn nhân lực tiềm năng, đảm bảo nguồn nhân lực tương lai tốt nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động này cũng giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và góp phần xây dựng danh tiếng cho doanh nghiệp.

Đối với nhà UEH: HKDN giúp việc xây dựng chương trình đào tạo gắn kết hơn với nhu cầu của đơn vị tuyển dụng; nâng cao tính thực tiễn và chất lượng của chương trình đào tạo.

Học kỳ doanh nghiệp là mô hình gắn kết giữa Sinh viên - Doanh nghiệp - UEH giàu tính thực tiễn mà UEH đặc biệt chú trọng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Với bước đi mạnh mẽ này, UEH khẳng định rõ hơn vai trò tiên phong trong đổi mới các hoạt động đào tạo, đặc biệt chú trọng gắn liền lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Link tham khảo quy định tổ chức đào tạo học kỳ doanh nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Kinh tế TP.HCM: Link

Sinh viên theo dõi thông báo đăng ký mỗi học kỳ tại website Ban Đào tạo: Link 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ CUỐI NĂM 2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY LINK

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!