Danh mục

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức Trường Thành viên UEH

1. Giới thiệu

Hàng năm, Trường Thành viên UEH sẽ tổ chức một số lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức Trường.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức khi viên chức có nhu cầu và khoa đề nghị theo kế hoạch được duyệt trong năm, học ngay tại các cơ sở của UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Khoa làm tờ trình đề nghị mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu của viên chức, người lao động;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên xin ý kiến BGH trường thành viên, ra thông báo chiêu sinh (Có thể thông báo chiêu sinh theo khoa hoặc TRƯỜNG THÀNH VIÊN);

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên ra Quyết định tổ chức khóa học và danh sách các học viên tham gia;

B4: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tổ chức điểm danh, quản lý lớp học, quyết toán kinh phí tổ chức,…;

B5: Phòng Tổng hợp Trường thành viên căn cứ kết quả đánh giá của Báo cáo viên ra quyết định công nhận hoàn thành khóa học; gửi về Phòng QTNNL để ghi nhận, cộng điểm đánh giá thực hiện công việc trong năm.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!