Nghỉ phép năm

1. Giới thiệu

Nghỉ phép năm hay ngày nghỉ hàng năm (cách gọi chính xác trong Luật lao động) là một trong những quyền lợi cơ bản và quan trọng mà người lao động (NLĐ) được hưởng trong 1 năm làm việc cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp, tổ chức hay đơn vị nào (tức cho người sử dụng lao động NSDLĐ)). Tùy thuộc vào môi trường làm việc, tính chất công việc và quy định tại mỗi nơi mà NLĐ sẽ được hưởng số ngày nghỉ phép năm tương ứng (có thể là 12, 14 hoặc 16 ngày trong vòng 1 năm). Trường hợp, NLĐ chưa đủ 1 năm làm việc thì vẫn được hưởng chế độ này với mỗi tháng làm việc kết thúc sẽ tương ứng với 1 ngày nghỉ phép cộng thêm.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động ký hợp đồng lao động với UEH (VC,NLĐ).

3. Dịch vụ này được sử dụng khi VC, NLĐ có nhu cầu nghỉ phép năm.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Điều 113 Bộ Luật lao động 2019

5. Quy trình/Hướng dẫn

 VC, NLĐ có nhu cầu nghỉ phép năm cần đăng ký nghỉ phép như sau:

  • Trường hợp thời gian nghỉ <=3 ngày và nơi lưu trú tại Việt Nam, Quý Anh/Chị vui lòng đăng ký qua hệ thống HRM.

Các trường hợp còn lại, Quý Anh/Chị vui lòng tải và điền đơn đề nghị nghỉ phép theo mẫu đính kèm, sau đó gửi về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để trình ý kiến Thầy Hiệu trưởng. Nếu Quý Anh/Chị là Đảng viên đi nước ngoài, vui lòng liên hệ chị Huỳnh Cúc - Chuyên viên Văn phòng trường để nhận mẫu báo cáo Chi bộ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!