Đề nghị cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, xác nhận cho VC, NLĐ

1. Giới thiệu 

Giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy xác nhận là căn cứ để viên chức, người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác để liên hệ làm việc và thanh toán công tác phí, tàu xe, đi lại sau khi về.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Viên chức, người lao động được UEH cử đi công tác hoặc được giới thiệu liên hệ làm việc với các cơ quan đơn vị bên ngoài UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Viên chức, người lao động được UEH cử đi công tác được thanh toán các khoản đi lại, lưu trú thì thực hiện làm Giấy đi đường tại Văn phòng trường.

Viên chức, người lao động cần liên hệ công tác với các cơ quan đơn vị bên ngoài liên hệ Văn phòng trường để được cấp Giấy giới thiệu, giấy chứng nhận viên chức.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Sau khi được cử đi công tác hoặc được giới thiệu để liên hệ làm việc thì viên chức người lao động liên hệ Văn phòng trường để làm thủ tục cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí... mang giấy đi đường đến Phòng Kế toán - Tài chính để làm thủ tục ứng tiền.

  • Đối với Giấy đi đường

+ Ghi nơi đi, nơi đến công tác.

+ Ghi ngày đi và ngày đến.

Khi đến nơi công tác, người được cử đi công tác đến nơi công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).

+ Ghi thời gian công tác.

+ Ghi lý do lưu trú.

+ Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi viên chức, người lao động đến công tác.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách đơn vị xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ...) vào giấy đi đường và nộp cho Phòng Tài chính - Kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, quyết toán tạm ứng. Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở Phòng Tài chính - Kế toán.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!