Đề án chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Quý Thầy/Cô, đơn vị đăng ký chương trình đào tạo quốc tế, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài: Truy cập đường dẫn Kê khai online theo đường link

https://qlkh.ueh.edu.vn/CTLKDangKy/DangKyChuongTrinh

Đối với cán bộ quản lý chương trình liên kết không có email .ueh.edu.vn (Ví dụ: CFVG; Chương trình Việt Nam – Hà Lan; Chương trình Victoria Wellington – New Zealand)

Xây dựng platform giống với nội dung trong kê khai của viên chức UEH.
Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Thầy/Cô, đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email: rmic@ueh.edu.vn để được hướng dẫn.