Đề án chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

I.    Quy trình đăng ký đề án thành lập chương trình liên kết
Bước 1: Đăng ký chương trình
Đơn vị đăng ký chương trình đào tạo quốc tế, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài: Truy cập đường dẫn: https://qlkh.ueh.edu.vn/CTLKDangKy/TaoChuongTrinh
+ Đơn vị quản lý
+ Tên chương trình 
+ Đơn đề nghị
+ Signed MOU/MOA
+ Tên cơ sở đào tạo nước ngoài
+ Quốc gia
+ Ranking
+ Kiểm định chất lượng
+ Trình độ đào tạo
+ Chương trình đào tạo gốc
+ Ngôn ngữ giảng dạy
+ Yêu cầu đầu vào
+ Yêu cầu tiếng Anh đầu vào
+ Thời gian đào tạo (năm)
+ Mẫu văn bằng: Up file pdf
+ Đề án: Up file pdf
+ Văn bằng được cấp: Bằng đôi/Nước ngoài


Bước 2: Duyệt đăng ký
Đơn vị quản lý rà soát bộ hồ sơ và phê duyệt đề án nếu đạt yêu cầu


Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ
Đơn vị làm 06 bộ hồ sơ xin phép thành lập chương trình liên kết theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Quyết định 1159/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 29/5/2020. Bộ hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo
2. Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết (tiếng Anh, tiếng Việt)
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết (của đơn vị UEH thực hiện CTLK và đối tác nước ngoài)
4. Giấy tờ chứng minh đơn vị UEH và đối tác nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết
5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình đào tạo nước ngoài
6. Đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài
7. Quá trình hợp tác giữa đơn vị UEH và đối tác nước ngoài
8. Danh sách dự kiến Ban điều hành Chương trình
9. Phụ lục bao gồm:
•    Đề cương chi tiết chương trình đào tạo;
•    Mẫu văn bằng;
•    Kế hoạch và cơ chế quản lý tài chính;
•    Đội ngũ giảng viên (CV, danh sách)


Bước 4: Thẩm định chương trình
Đơn vị quản lý (Phòng QLKH-HTQT) tổ chức thẩm định hồ sơ cùng các phòng ban có liên quan


Bước 5: Nhận ý kiến thẩm định
Đơn vị quản lý (Phòng QLKH-HTQT) gửi đơn vị ý kiến thẩm định của các phòng ban


Bước 6: Chỉnh sửa đề án
Đơn vị chỉnh sửa đề án theo ý kiến thẩm định của các phòng ban


Bước 7: Quyết định phê duyệt
Phòng QLKH-HTQT trình Ban Giám hiệu UEH ra quyết định phê duyệt đề án


II.    Căn cứ pháp lý: 
Quyết định số 1159/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 29 tháng 05 năm 2020 về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

  • ThS. Lê Hoàng Yến Khanh - Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM)
  • Email: khanhlhy@ueh.edu.vn
  • Điện thoại: 028. 38 274 991

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!