Tài trợ/thưởng bài báo công bố quốc tế

I. Hình thức: tài trợ


1. Đối với viên chức UEH
Đăng ký và kê khai online theo link https://qlkh.ueh.edu.vn/CBQTDangKy/DanhSachDangKy


2. Đối với người học hoặc alumni UEH
Sau khi đồng tác giả kê khai sản phẩm online, người học hoặc alumni UEH cần cung cấp thêm thông tin:
+ Giấy xác nhận đang là người học UEH hoặc bằng tốt nghiệp do UEH cấp
+ Thông tin tài khoản cá nhân
+ Mã số thuế cá nhân


II. Hình thức thưởng:
Không phải đăng ký trước trên hệ thống qlkh.ueh.edu.vn (mục Công bố quốc tế)


1. Đối với viên chức UEH
Khi có bài báo công bố quốc tế, tác giả cung cấp thông tin: file bài báo, xếp hạng tạp chí về Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế qua email: dungtth@ueh.edu.vn


2. Đối với người học hoặc alumni UEH
Sau khi đồng tác giả đã gửi thông tin về bài báo quốc tế, người học hoặc alumni UEH cần cung cấp thêm thông tin:
+ Giấy xác nhận đang là người học UEH hoặc bằng tốt nghiệp do UEH cấp
+ Thông tin tài khoản cá nhân
+ Mã số thuế cá nhân
 

Thông tin liên hệ:

  • ThS. Trần Thị Hoàng Dung - Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM)
  • Email: dungtth@ueh.edu.vn
  • Điện thoại: 028.3829.5603

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!