Quản lý đề tài/hỗ trợ các hoạt động NCKH của sinh viên

1. Giới thiệu

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của sinh viên UEH.

2. Đối tượng sử dụng

Sinh viên UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Sinh viên UEH có nhu cầu tham gia nghiên cứu khoa học tại UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quyết định số 3091/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 16/10/20217 ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM

5. Quy trình/hướng dẫn

QLKH.QT.03 – Quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!