Hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo quốc tế

I. Quy định về hỗ trợ viên chức tham dự Hội thảo quốc tế:
- Mức hỗ trợ: tối đa 25 triệu đồng/năm.

- Điều kiện hỗ trợ:
+ Bài hội thảo được Ban Tổ chức chấp nhận trình bày tại Hội thảo và có trong Chương trình Hội thảo.
+ Hội thảo được bảo trợ đăng bài trên các tạp chính danh tiếng thuộc danh mục ISI, Scopus.

- Phí nộp bài tham dự được chia theo số lượng tác giả.

- Kinh phí tham dự hội thảo (gồm phí đăng ký tham dự hội thảo, chi phí đi lại, thuê chỗ ở): hỗ trợ 100% đối với tác giả chính/ tác giả liên hệ. Hỗ trợ 50% đối với 01 tác giả còn lại.

- Các chi phí phát sinh theo chứng từ chi thực tế không vượt quá mức hỗ trợ tối đa.

II. Quy định về hỗ trợ sinh viên sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh (thuộc các chương trình đào tạo do UEH cấp bằng) tham dự hội thảo quốc tế:
   - Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh, nhưng tối đa 2.500.000 đồng/năm. 
   - Mức hỗ trợ này chỉ bao gồm phí đăng ký tham dự hội thảo và đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Bài hội thảo được Ban Tổ chức chấp nhận trình bày tại Hội thảo và có trong Chương trình Hội thảo.
  • Hội thảo được bảo trợ đăng bài trên các tạp chí danh tiếng thuộc danh mục ISI, Scopus.

III. Đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị:

1. Viên chức UEH kê khai online theo link https://qlkh.ueh.edu.vn/KinhPhiThamGiaHoiThao/DangKyHoTro

2. Đối với người học UEH, cung cấp thông tin:
+ Giấy xác nhận đang là người học UEH
+ Biên lai đóng phí hội thảo
+ Kỷ yếu hội thảo
+ Thư chấp nhận trình bày tại hội thảo
+ Thông tin chuyển khoản cá nhân
+ Mã số thuế cá nhân
+ Đơn đề nghị
 

Thông tin liên hệ:

  • ThS. Trần Thị Hoàng Dung - Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM)
  • Email: dungtth@ueh.edu.vn
  • Điện thoại: 028.3829.5603

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!