Kê khai giờ nghiên cứu khoa học

Quý Thầy/Cô thực hiện kê khai giờ nghiên cứu khoa học vui lòng truy cập đường link đăng ký, và kê khai trực tuyến: https://qlkh.ueh.edu.vn/HoatDong/ListNSHD
Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Thầy/Cô, đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email: rmic@ueh.edu.vn để được hướng dẫn

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!