Danh mục

Văn hoá UEH

1. Hệ thống giá trị cốt lõi trong văn hóa UEH

- Tự hào phát huy truyền thống UEH;

- Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình;

- Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau;

- Không bản vị, cục bộ.

2. Các quy ước văn hóa ứng xử tại UEH

2.1. Quy ước ứng xử của nhà quản lý

- Ứng xử đúng mực, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy của UEH và phù hợp với phong tục tập quán, đạo lý của dân tộc;

- Thể hiện sự tôn trọng, nhân ái, quan tâm đến mọi người;

- Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nội quy, quy định; làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình; giữ gìn, bảo vệ uy tín của UEH và của cá nhân;

- Đối xử công bằng, minh bạch, không bè phái; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhất công việc được phân công;

- Thái độ thân thiện, chân thành, biết lắng nghe mọi ý kiến đóng góp;

- Đánh giá nhân viên khách quan bằng cái tâm trong sáng và trách nhiệm;

- Kiên nhẫn và biết thuyết phục.

2.2. Quy ước ứng xử của cán bộ, viên chức

Văn hóa ứng xử giữa cán bộ, viên chức với nhà quản lý

- Phục tùng và chấp hành nghiêm túc các quyết định, yêu cầu của nhà quản lý theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao;

- Thể hiện được vai trò là người tham mưu hoặc thực thi công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Văn hóa trong làm việc - ứng xử với đồng cấp, đồng nghiệp

- Luôn giữ tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy cùng hướng tới mục tiêu chung; xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau;

- Thái độ thân thiện, cởi mở, tôn trọng, trung thực và chia sẻ khó khăn; làm tròn nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ;

- Phát ngôn chuẩn mực; thẳng thắn phê bình, góp ý những việc làm sai trái trên tinh thần đoàn kết, đúng lúc đúng chỗ; cầu thị tiếp thu ý kiến để sửa chữa khuyết điểm;

- Đi làm đúng giờ; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp;

- Tích cực học tập và học tập suốt đời.

Văn hóa ứng xử với người học

- Đúng mực, gương mẫu; đón tiếp lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo;

- Người học là trung tâm. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học.

2.3. Quy ước ứng xử của người học

Văn hóa ứng xử trong giảng đường

- Tôn sư trọng đạo;

- Cầu tiến, ham học hỏi; trung thực, thẳng thắn; có tư duy phản biện;

- Gương mẫu chấp hành và vận động người học khác thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của UEH;

- Giữ gìn giảng đường xanh, sạch, đẹp;

- Hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Văn hóa giao tiếp trong phạm vi UEH

- Tự trọng, chuẩn mực, lịch sự và lễ phép;

- Kính trọng thầy cô, cán bộ, viên chức; yêu mến bạn bè;

- Trang phục chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm;

- Nêu cao tinh thần tiết kiệm; có ý thức bảo vệ tài sản của UEH;

- Luôn tự hào là thành viên của đại gia đình UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!