Đề nghị cung cấp ấn phẩm, quà tặng, văn phòng phẩm 

1. Giới thiệu 

Căn cứ theo nghiệp vụ, chuyên môn, Văn phòng trường phục vụ quà tặng, ấn phẩm cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm, tặng đối tác, diễn giả, sinh viên trao đổi, vv

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc, trực thuộc UEH có nhu cầu ấn phẩm văn phòng, quà tặng cho mục đích sử dụng văn phòng phẩm, tặng đối tác, diễn giả, sinh viên trao đổi, vv

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các đơn vị có nhu cầu ấn phẩm, quà tặng mang thương hiệu UEH để sử dụng văn phòng phẩm, tặng đối tác, diễn giả, sinh viên trao đổi, vv

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Văn phòng trường cung cấp quà tặng, ấn phẩm mang thương hiệu UEH cho các mục đích sau: 

  • Ký kết, hợp tác MOU
  • Tặng đối tác (đoàn/ cá nhân) đến làm việc tại UEH
  • Sinh viên nước ngoài đến trao đổi, học tập tại UEH
  • Ban giám khảo các cuộc thi do UEH tổ chức
  • Diễn giả cho các tọa đàm, hội thảo do UEH tổ chức
  • Quà tặng sinh viên tham gia các chương trình thuộc cấp Đại học do UEH tổ chức

5. Quy trình/Hướng dẫn

 https://lh5.googleusercontent.com/y6F6FeR1AW_pY4IsH8_10QIR85JakRJD2xX5s89oFszQvFjWtLJgHpnQ71Afm9HmMVWUbSRNyOQkv7U4zJzmV17Y8Lp2-rYZxi-9T7z52Br5lv-ZFw9fe-axuO9Z_Ei2sNR0W1OQa0JPMivqwN-Yd7e5fnQ8FJvWNE2SvTKRxYenxzSlqZF3nnz7yKYJ

6. Thủ tục

Các đơn vị gửi “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm” về VPT qua 2 hình thức:

  • Trực tiếp: Gửi “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm văn phòng, quà tặng” theo mẫu mới mới (phụ lục I đính kèm) tại Văn phòng trường A.011 - 0.12.
  • Email: Gửi bản word “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm văn phòng, quà tặng” mẫu mới đến địa chỉ email vanphong@ueh.edu.vn và gửi lại bản gốc (có chữ kí Ban Giám hiệu trường thành viên/Khoa/Đơn vị) tại Văn phòng trường khi đến nhận ấn phẩm.

*Lưu ý:

- Các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 1 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

- Đối với các yêu cầu từ 10 phần trở lên, các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 3 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

- Thời gian được tính theo ngày làm việc. 

7. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!