Đăng ký thuê phòng học, phòng họp

Bước 1: Tham khảo chi tiết Brochure Chương trình “Cùng UEH chia sẻ không gian sáng tạo và phát triển”

Bước 2: Truy cập để cập nhật thông tin đặt phòng tại đây: booking.ueh.edu.vn

Bước 3: Sau khi xác nhận thông tin đặt phòng, bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!