Đăng ký thuê phòng học, phòng họp

Bước 1: Tham khảo chi tiết Brochure Chương trình “Cùng UEH chia sẻ không gian sáng tạo và phát triển”

Bước 2: Truy cập để cập nhật thông tin đặt phòng tại đây: booking.ueh.edu.vn

Bước 3: Sau khi xác nhận thông tin đặt phòng, bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp.