Thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động (thôi việc)

1. Viên chức, người lao động được quyền chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động trong những trường hợp:

– Có đơn tự nguyện đề nghị thôi việc được UEH đồng ý bằng văn bản (đính kèm mẫu).

– Viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần thông báo bằng văn bản cho UEH (ít nhất 45 ngày).

– Viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần thông báo bằng văn bản cho UEH (ít nhất 30 ngày).

2. UEH đơn phương chấm dứt HĐ với viên chức, người lao động khi:

– 02 năm liên tiếp viên chức, người lao động bị phân loại đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

– Bị kỷ luật và buộc thôi việc theo quy định của pháp luật.

– Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục; Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức, người lao động bình phục sẽ được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho UEH buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm viên chức, người lao động đang đảm nhận không còn.

3. Trợ cấp thôi việc

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian viên chức, người lao động đã làm việc thực tế cho UEH đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 và do UEH chi trả. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, viên chức, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm chi trả.

– Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo ngạch, bậc và các phụ cấp (nếu có) của 06 tháng liền kề trước khi viên chức, người lao động thôi việc. Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương tham gia BHXH, bao gồm các phụ cấp (nếu có).

– Người miễn tập sự/Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên được UEH trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

4. Bàn giao tồn đọng, hoàn trả trang thiết bị được cấp

Viên chức, người lao động phải bàn giao các công việc tồn đọng (nếu có) cho Lãnh đạo đơn vị trước khi UEH ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động; trong đó:

– Hoàn trả trang thiết bị, máy tính, thẻ nhớ… được UEH cấp để làm việc.

– Quyết toán ngân sách tạm ứng (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ đang được giao, thực hiện các đề án nghiên cứu/đề tài khoa học/dự án/chương trình…

– Quyết toán định mức nghiên cứu, định mức giảng dạy trong năm theo tỷ lệ thực tế tính đến thời điểm nghỉ việc (đối với giảng viên).

– Bàn giao Thẻ viên chức, chìa khóa văn phòng và các tủ, kệ đựng hồ sơ được giao.

– Bàn giao hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo nhiệm vụ được phân công.

– Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kể từ khi có quyết định về việc chấm dứt hội đồng lao động, UEH thu hồi tài khoản hộp thư điện tử do UEH cấp.

5. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!