Danh mục

Đưa sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao đi tham quan thực tế doanh nghiệp

1. Giới thiệu

Áp dụng quy định về giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên ĐHCQ các lớp chất lượng cao năm thứ 3 trở đi sẽ được trải nghiệm tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động UEH, sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi sinh viên chương trình chất lượng cao có nhu cầu và Trường Thành viên UEH có kế hoạch đưa sinh viên đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014

Thông báo định kỳ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Phòng Tổng hợp Trường thành viên thống nhất với doanh nghiệp về thời gian, chương trình và nội dung làm việc;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên lên kế hoạch và thông báo đến toàn thể sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao. Các lớp tiến hành đăng ký;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên liên hệ hợp đồng thuê xe đưa đón sinh viên (nếu doanh nghiệp ở xa TP.HCM);

B4: Trường thành viên tổ chức đưa sinh viên đi tham quan doanh nghiệp; quản lý và đánh giá kết quả tham gia của sinh viên;

B5: Phòng Tổng hợp Trường thành viên lập danh sách sinh viên tham gia đạt yêu cầu gửi về Phòng Đào tạo và Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Danh sách bao gồm: 1 file excel có thông tin sinh viên, 1 bảng cứng có thông tin sinh viên kèm chữ ký lãnh đạo đơn vị.); thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức với Phòng Tài chính – Kế toán.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!