Danh mục

Thực hiện thủ tục visa nhập cảnh cho chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm việc, giảng dạy.

1. Giới thiệu

Người nước ngoài khi vào Việt Nam phải xin visa nhập cảnh và được Cục xuất nhập cảnh Việt Nam cấp.

2. Đối tượng sử dụng

Các chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TRƯỜNG THÀNH VIÊN làm việc, giảng dạy.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi Khoa có chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến làm việc, giảng dạy và có nhu cầu xin visa nhập cảnh.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Theo phân công nhiệm vụ từ P. QLKH-HTQT và các quy định, thủ tục xin visa của Cục xuất nhập cảnh.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Các Khoa gửi Tờ trình xin phát hành thư mời và hỗ trợ thủ tục visa nhập cảnh: nêu rõ thông tin về nhân thân của người nước ngoài, nội dung hợp tác và thời gian đến làm việc tại UEH để lãnh đạo phê duyệt (theo mẫu Phòng Tổng hợp Trường thành viên, đính kèm kế hoạch làm việc/hợp đồng thỉnh giảng và hộ chiếu photo);

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên trình BGH Trường thành viên, P.QLKH-HTQT xin phát hành thư mời và BGH UEH phê duyệt;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên hoàn thành các thủ tục, biểu mẫu liên quan theo quy định của Cục Xuất nhập cảnh và nộp hồ sơ lên Cục Xuất nhập cảnh;

B4: Sau 14 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Tổng hợp Trường thành viên lên Cục Xuất nhập cảnh nhận kết quả và gửi cho Khoa để chuyển cho chuyên gia.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!