Danh mục

Lập kế hoạch đoàn ra/ đoàn vào

1. Giới thiệu

Kế hoạch đoàn ra/ đoàn vào được lập và tổng hợp vào đầu mỗi năm để tiến hành lập kế hoạch làm việc và dự trù tài chính hoạt động hằng năm.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi đơn vị nhận được thông báo đề nghị cung cấp thông tin kế hoạch đoàn ra/ đoàn vào.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 Dựa trên thông báo từ Phòng QLKH-HTQT

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Phòng Tổng hợp Trường thành viên gửi thông báo đề nghị đến các đơn vị;

B2: Đơn vị tổng hợp thông tin theo mẫu yêu cầu;

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tổng hợp, trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN và lập kế hoạch thực hiện kèm dự trù kinh phí trong năm.

B4: Phòng Tổng hợp Trường thành viên gửi báo cáo tổng hợp về cho Phòng QLKH-HTQT

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!