Danh mục

Trao đổi sinh viên quốc tế đến học tại Trường thành viên

1. Giới thiệu

Dựa trên MOU ký kết giữa UEH/ Trường thành viên với các trường đại học quốc tế hoặc dự án, sinh viên quốc tế sẽ đến học tập, trao đổi tại UEH với thời gian 01 học kỳ (tối thiểu 3 tháng) gổm từ 6 – 8 môn học sinh viên tự chọn.

2. Đối tượng sử dụng

Sinh viên quốc tế.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi đơn vị nhận được đề nghị tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học từ đối tác quốc tế hoặc theo dự án đã ký kết MOU.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Theo thỏa thuận hợp tác - MOU đã ký kết giữa hai bên ;

Theo quy định hiện hành chung của UEH về đào tạo, quản lý sinh viên ĐHCQ.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tiếp nhận Tờ trình/thông tin từ các đơn vị trực thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN;

B2: Kiểm tra thông tin sinh viên và yêu cầu cung cấp nếu thiếu:

1/ Thư phía đối tác gửi đề cử sinh viên trao đổi ;

2/ Bảng điểm góc sinh viên đã học để đối sánh, làm cơ sở cho sinh viên lựa chọn các môn học phù hợp;

3/ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu sinh viên không đến từ quốc gia nói tiếng Anh);

4/ Bản photo hộ chiếu.

B3: Phòng Tổng hợp Trường thành viên lên kế hoạch, lập Tờ trình trình BGH trường thành viên, BGH UEH phê duyệt chủ trương;

B4: Gửi tờ trình đã phê duyệt đến các phòng chức năng liên quan như:

- Phòng Quản lý Khoa học -Hợp tác Quốc tế: hỗ trợ phát hành thư mời cho sinh viên;

- Phòng Đào tạo: hỗ trợ cấp mã sinh viên, tạo email sinh viên UEH, cấp bảng điểm tiếng anh cho sinh viên khi hoàn thành học kỳ trao đổi;

- Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí: cung cấp thời khóa biểu (TKB) chung của UEH;

- Phòng Tài chính – Kế toán: để biết không thu học phí;

- Ban quản lý Ký túc xá: bố trí phòng cho sinh viên theo quy chế CTNB có thu phí (nếu sinh viên chọn ở KTX hoặc khách sạn UEH);

- Phòng Công nghệ thông tin: tạo MSSV và email sinh viên;

B5: Lọc thời khóa biểu dự kiến từ Chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Anh với khóa học tương đương của sinh viên. Gửi email kèm tờ trình đã phê duyệt cho lãnh đạo khoa để xin cung cấp các Syllabus theo TKB đã lọc để chuẩn bị gửi cho sinh viên;

B6: Gửi TKB, Syllabus để sinh viên đối sánh, lựa chọn môn học có thể chuyển đổi điểm, gửi thông tin trao đổi, tư vấn về nơi ăn, ở cho sinh viên, để nghị sinh viên cung cấp thời gian sẽ lưu trú tại Việt Nam để làm visa nhập cảnh;

B7: Làm thủ tục visa nhập cảnh cho sinh viên;

- Gửi TKB sinh viên đã chọn học cho chuyên viên phụ trách Khoa để đăng ký học phần trên hệ thống cho sinh viên;

- Thông báo vể sinh viên quốc tế đến các giảng viên sẽ phụ trách giảng dạy các môn học sinh viên đã chọn;

B8: Khoa/Viện phụ trách cử giảng viên hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại TRƯỜNG THÀNH VIÊN và đón-đưa sinh viên về nước;

B9: Phòng Tổng hợp liên hệ phòng chức năng cấp bảng điểm cho sinh viên hoàn tất học kỳ trao đổi.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!