Quy định ký kết hợp tác và quản lý dữ liệu doanh nghiệp trong nước

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu:

-      Triển khai và quản lý việc ký kết hợp tác giữa các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và các doanh nghiệp, tổ chức/hiệp hội nghề nghiệp trong nước.

-      Quản lý dữ liệu DN một cách có hệ thống và khai thác, tận dụng hiệu quả dữ liệu DN phục vụ các hoạt động của UEH.

2. Đối tượng sử dụng

  • Các đơn vị thuộc UEH;
  • Các đơn vị thuộc Trường thành viên UEH;
  • Các đơn vị thuộc PHVL;
  • Các doanh nghiệp, tổ chức/hiệp hội nghề nghiệp trong nước.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Áp dụng cho các đơn vị thuộc/trực thuộc UEH triển khai ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức/hiệp hội nghề nghiệp trong nước.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

5. Quy trình/Hướng dẫn

Theo Quy định sắp ban hành

6. Thực hiện ký kết: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!