Danh mục

Thông tin liên hệ các phòng/ban, khoa, viện UEH

Đơn vị quản lý chức năng

 • Phòng A0.11, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: vanphong@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3829 5299
 • Phòng A2.04, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: hrm@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028.38229272
 • Phòng A1.12, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: rmic@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3829 5603 – (028) 3827 4991
 • Phòng A0.13 – A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 0082
 • Phòng A0.06 – A0.07 – A0.008, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 1612
 • Phòng A0.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: sdh@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 5277
 • Phòng A2.09, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: comm@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 5778
 • Phòng B1-12A01, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: ktkd@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3853 2247
 • Phòng A2.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: qacd@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3825 7582
 • Phòng A0.16 Cơ sở A; B1.111 cơ sở B; N1.201 cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh
 • Email: dsa@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 7306 1976
 • Phòng A0.09, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: tckt-contact@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3822 2357
 • Phòng A2.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: cntt@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3825 7263
 • Phòng A2.08, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: csvc@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 1597
 • Phòng A0.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: ttdt@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 1606
Đơn vị đào tạo
 • B1-1205 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: cob@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028.38295299
 • Phòng B1.1202 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: som@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38231594
 • Phòng B1-1206, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: ibms@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38292170
 • Phòng B1-902, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: sof@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265829 - (+84) 28.35265830
 • Phòng B1-901, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: khoanganhang@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265827
 • Phòng B1-1103, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: soa@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35625823
 • Phòng B1-1201, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: VDL@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.3241733
 • 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: hr@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 0350 – (028) 3829 1307
 • B1-1005 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: celg@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028.3526.5828 - Fax: 028.3526.5828
 • Phòng B1-1004, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: kkt@ueh.edu.vn
 • SĐT: 028.38448222
 • Phòng B1-903, 297 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: spf@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265836 - (+84) 28.35265837
 • Phòng B1.1007, 279 Nguyễn Trị Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: law@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38221709
 • Phòng B1-1006, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: sog@ueh.edu.vn
 • Điện thoại:  (+84) 28.39329065
 • Phòng B1-1101, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: vncktpt@idr.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3856 1250
 • 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Email: nfo@ipp.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3932 9065
 • 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Email: admin@eepseapartners.org
 • Điện thoại: (028) 3844 8249
 • Phòng B1-1003, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: hapri@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3853 0867
 • Phòng B1-1002, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: ueh.sfi@gmail.com
 • Điện thoại: (+84) 90.9282358
 • B1-905 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email:  ctd@ueh.edu.vn
 • Điện thoại:  028.38295299
 • Phòng B1-1008, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: toan-thongke@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38244544
 • Phòng B1-904, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: bit@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265816
 • Phòng B1-1501, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: uii@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.39309338
 • 232/6 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: iscm@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3930 9589
 • Phòng B1-1008, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
Phân hiệu Vĩnh Long UEH
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
Các đơn vị đào tạo quốc tế
Đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo
Hội đồng tư vấn
 1. Hội đồng Khoa học và đào tạo
 2. Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách
 3. Hội đồng Đảm bảo chất lượng
 4. Các Hội đồng tư vấn khác

VI. Tổ chức Chính trị - Xã hội

 1. Công Đoàn trường
 • Phòng A1.04, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: congdoan@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028 3823 1593
 1. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên
 • Phòng B2-6.03, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: youth@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3606 3090

VII. Tổ chức khác

 1. UEH Alumni
 • 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: alumni@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028 3823 5139

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!