Danh mục

Thông tin liên hệ các phòng/ban, khoa, viện UEH

STT Đơn vị EXT           Email      Website
1 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 1001   dsa@ueh.edu.vn   https://dsa.ueh.edu.vn/
2 Văn phòng đại học 2001   vanphong@ueh.edu.vn   https://vanphong.ueh.edu.vn/
3 Viện Đào tạo Sau đại học 3001   sdh@ueh.edu.vn   https://sdh.ueh.edu.vn/
4 Ban Đào tạo_Phụ trách đào tạo hệ Đại học chính quy 4022   daotao1@ueh.edu.vn   https://daotao.ueh.edu.vn/
5 Ban Đào tạo_Phụ trách đào tạo hệ Vừa làm vừa học 5001   vlvh@ueh.edu.vn  
6 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí 6001   qlgd@ueh.edu.vn   https://khdtkt.ueh.edu.vn/
7 Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư 9001   Hỗ trợ CBVC: dfi-contact@ueh.edu.vn
Hỗ trợ người học: dfi-student@ueh.edu.vn
  https://tckt.ueh.edu.vn/
8 Văn phòng trường Kinh doanh UEH 8001   cob@ueh.edu.vn   https://cob.ueh.edu.vn/
9 Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH  8002   celg@ueh.edu.vn   https://celg.ueh.edu.vn/
10 Văn phòng trường Công nghệ và Thiết kế UEH 8003   ctd@ueh.edu.vn   https://ctd.ueh.edu.vn/
11 Phòng Quản trị nguồn nhân lực 2020   hrm@ueh.edu.vn   https://hrm.ueh.edu.vn/
12 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 2030   congdoan@ueh.edu.vn   https://congdoan.ueh.edu.vn/
13 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 2040   youth@ueh.edu.vn   https://youth.ueh.edu.vn/
14 Phòng Marketing - Truyền thông 2050   comm@ueh.edu.vn   https://comm.ueh.edu.vn/
15 Ban Nghiên cứu - Phát triển và Gắn kết toàn cầu 2060   rdge@ueh.edu.vn   https://rmic.ueh.edu.vn/
16 Ban Quản trị hạ tầng (Công nghệ thông tin) 7001   cntt@ueh.edu.vn   https://cntt.ueh.edu.vn/
17 Ban Quản trị hạ tầng (Cơ sở vật chất) 7020   csvc@ueh.edu.vn   https://csvc.ueh.edu.vn/
18 Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình 7030   qacd.support@ueh.edu.vn   https://qacd.ueh.edu.vn/
19 Phòng Thanh tra - Pháp chế 7040   ttdt@ueh.edu.vn    https://thanhtra.ueh.edu.vn/
20 Ban Quản lý ký túc xá tại KTX Trần Hưng Đạo 1030   ktx@ueh.edu.vn   https://ktx.ueh.edu.vn/
21 Ban Quản lý ký túc xá tại KTX Nguyễn Chí Thanh 1031  
22 Trạm Y tế 1023   yte@ueh.edu.vn   https://yte.ueh.edu.vn/
23 Thư viện 1050   AskUsNow@ueh.edu.vn   https://smartlib.ueh.edu.vn/

Để được hướng dẫn cấp Bảng điểm, giấy xác nhận sinh viên và các loại giấy tờ khác bấm phím 310
Để trao đổi thông tin về học bổng bấm phím 320
Để trao đổi thông tin về Rèn luyện, phong trào sinh viên bấm phím 330
Để trao đổi thông tin về Việc làm, kết nối doanh nghiệp bấm phím 340
Để được hướng dẫn thêm, bấm phím 350

  STT         Danh sách nhân sự                  EXT                        Email                  Chức vụ             
1   Nguyễn Văn Đương   1016   ttung@ueh.edu.vn   Trưởng phòng  
2   Huỳnh Thị Ngọc Ngân   1001   nganhtn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Nguyễn Song Gia Anh   1002   anhnsg@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Trần Thị Thúy Hải   1003   haittt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Nguyễn Minh Lộc   1004   ngmloc@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Trương Nhật Uyên   1005   uyentn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Nguyễn Công Nam   1006   congnam@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Thái Kim Liên   1007   klienkt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Trịnh Quốc Lâm   1008   lamtq@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Ninh Ngọc Hải   1009   ngochai@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Phan Thị Hường   1010   huongpht@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Phan Lâm Thao   1011   thaopl@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Trịnh Lê Duy   1012   duytl@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Hoàng Thị Thu Hiền   1013   hthien@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
15   Đoàn Thị Thanh Diệu   1014   dieudtt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
16   Phạm Quốc Việt   1021   vietphq@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
17   Lâm Lê Nhật Tiên   1022   tienlln@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT       Danh sách nhân sự         EXT       Email        Chức vụ      
1   Trần Anh Thanh Sơn   2010   thanhson@ueh.edu.vn   Phó chánh phụ trách văn phòng  
2   Lê Đồng Dư   2008   duld@ueh.edu.vn   Phó chánh văn phòng  
3   Đặng Thị Ngọc Hưng   7027   ngochung84@ueh.edu.vn   Phó chánh văn phòng  
4   Phạm Nguyễn Trang Anh   2003   anhpnt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Vũ Trà My   2006   myvt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Phan Thị Giang Hương   2007   gianghuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Võ Thanh Vân   5008   beansu2005@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT       Danh sách nhân sự                  EXT                Email                 Chức vụ      
1   Hồ Viết Tiến   3011   hvtien@ueh.edu.vn   Viện trưởng  
2   Nguyễn Ngọc Thái   3009   nnthai@ueh.edu.vn   Phó Viện trưởng  
3   Từ Văn Bình   3010   binhtv@ueh.edu.vn   Phó Viện trưởng  
4   Phạm Thành Đạt   3002   phamthanhdat@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Trần Thị Ánh Tuyết   3003   tuyettta@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Phạm Huỳnh Thu Uyên   3004   uyenpht@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Trần Văn Kiều   3005   kieutranvan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Thái Ngọc Hương   3006   tnhuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Ngô Thị Phương Mai   3007   ntpmai@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Nguyễn Duy Khang   3008   khangsdh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

Các thông tin liên quan đến Hệ Đại học chính quy, xem hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Để nghe thông tin tuyển sinh, bấm phím 410
Thông tin đăng ký học phần, bấm phím 420
Thông tin kết quả học tập, vắng thi, thi ghép, xét tốt nghiệp bấm phím 430
Thông tin chuyển điểm, đăng ký chương trình thứ 2 bấm phím 440
Thông tin miễn giảm học phí, lễ tốt nghiệp, văn bằng bấm phí m 450
Thông tin chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển chương trình học, nghỉ học bấm phím 460
Để được hướng dẫn thêm, bấm phím 470

Các thông tin liên quan đến Hệ Đại học vừa làm vừa học, bấm phím 5001

STT       Danh sách nhân sự                 EXT            Email            Chức vụ       
1   Bùi Mộng Ngọc   4018   dongnghiqldt@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
2   Phạm Quang Huy   4019   pquanghuy@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
3   Nguyễn Hoàng Sơn   5012   nhson@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
4   Đoàn Thị Thu Thủy   5013   dttthuy@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
Hệ Đại học chính quy
5   Võ Tuấn Huy   4001   huyvt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Cao Thị Xuân Tâm   4002   xuantam86@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Trần Thị Thanh Tâm   4003   tamthanh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Phạm Trung Tấn   4004   tan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Nguyễn Thị Kim Uyên   4005   kimuyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Ngô Thị Lan   4006   ntlan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Cù Đức Tài   4007   ductaiqldt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Đinh Văn Ký   4008   dinhvanky@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Võ Thành Trung   4009   trungvt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Vũ Thiên Trinh   4010   trinhvt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
15   Nguyễn Thị Tố Quyên   4011   quyennga@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
16   Nguyễn Thị Hồng Hạnh   4012   nthhanh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
17   Lê Tuấn Hà   4014   halt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
18   Nguyễn Ngọc Thanh Bình   4016   binhnnt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
Hệ Vừa làm vừa học
19   Mai Công Phụng   5002   mcphung@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
20   Nguyễn Thị Hương Trà   5003   huongtra@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
21   Hoàng Quang Vinh   5004   hoangquangvinh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
22   Nguyễn Đức Việt   5005   viet@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
23   Đặng Anh Minh   5006   danganhminh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
24   Đoàn Thị Thu Trang   5007   thutrang@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
25   Phạm Lâm Phúc   5009   phucphamlam@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
26   Dương Ngọc Bảo Tuyền   5010   tuyendnb@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự                 EXT              Email              Chức vụ         
1   Nguyễn Quốc Khanh   6015   qk@ueh.edu.vn   Trưởng phòng  
2   Nguyễn Thị Kim Chi   6016   chituyen@ueh.edu.vn   Phó Trưởng phòng  
3   Võ Thị Tâm   6017   tam@ueh.edu.vn   Phó Trưởng phòng  
4   Nguyễn Thị Thu Hà   6002   hanguyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Trần Thanh Hiếu   6003   tthieu@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Đào Thị Ánh Nguyệt   6004   nguyetktkd@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Nguyễn Hoàng Hiền   6005   hoanghien@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Võ Thành Đức   6006   vtduc@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Đoàn Ngọc Hậu   6007   ngochau@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Nguyễn Tú Văn   6008   vanminh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Nguyễn Ngọc Bảo Trúc   6009   trucng@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Phạm Quang Huy   6010   qhuytkb@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Ngô Vũ Hoàng Dương   6011   hd@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Vũ Tiến Anh   6012   anhv.10352@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
15   Đinh Thị Yến Oanh   6013   yoanh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
16   Vương Lâm   6014   lamv@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

 

Thông tin về học phí, học bổng, chi trả phụ cấp ban cán sự lớp, bấm phím 910
Thông tin về lương và bảo hiểm, bấm phím 920
Thông tin về thanh toán, bấm phím 930
Thông tin về giờ giảng và thu nhập cá nhân, bấm phím 940
Thông tin về các trung tâm và thu khác, bấm phím 950
Thông tin về mua sắm tài sản, bấm phím 960
Để được hướng dẫn thêm, bấm phím 980

STT         Danh sách nhân sự          EXT         Email        Chức vụ  
1   Trần Hoàng Tâm   9014   tam-tckt@ueh.edu.vn   Phó trưởng ban thường trực  
2   Trần Thị Huyền Thu   9015   huyenthu@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
3   Trần Thị Tuyết Mai   9002   tuyetmai@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Nguyễn Thị Ngọc Châu   9003   nchau@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Nguyễn Mỹ Hậu   9004   nmyhau.tckt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Trần Thị Lệ   9005   thuythaouyen05@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Trần Thị Ái Thúy   9006   thuykhtc@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Phạm Thị Thu Nga   9007   thunga@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Huỳnh Thị Bích Thủy   9008   bichthuy@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Nguyễn Toàn Xuân Nhã   9009   xuannha@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Bùi Ngọc Hà Thy   9010   thy_tckt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Trần Quang Khải   9011   tqkhai@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Nguyễn Anh Tuấn   9012   nguyenanhtuan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Trần Thị Bé Sin   9013   sinttb@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT        Danh sách nhân sự             EXT            Email          Chức vụ   
1   Nguyễn Tấn Trung   8004   tantrungqtkd@ueh.edu.vn   Chánh văn phòng  
2   Vũ Thị Kim Dung   8005   kimdungtcdn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Lê Thị Tình   8006   tinhle@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Trần Thị Minh Hiếu   8007   minhhieu@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Ngô Thụy Minh Hiền   8008   minhhien@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Đỗ Thị Tố Oanh   8009   tooanh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Nguyễn Thị Thảo Vy   8010   thaovy@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Thành Vinh   8011   thanhvinh2308@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Nguyễn Thị Cẩm Anh   8012   anhntc@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Hoàng Anh Thư   8013   thuhanh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT          Danh sách nhân sự            EXT          Email             Chức vụ    
1   Đặng Thị Bạch Vân   8015   bachvan@ueh.edu.vn   Chánh văn phòng  
2   Lê Thị Cẩm Thu   8016   camthu@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Võ Thị Ngọc Hương   8017   ngochuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Lê Thị Diệu Phương   8018   dieuphuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Nguyễn Thị Ngọc Ánh   8019   anhntn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Dương Duy   8020   duyd@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Khương Lan Uyên   8021   uyenkl@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Hoàng Tuyết Mai   8022   mainht@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Phạm Hoài Thanh Trang   8023   trangpht@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT          Danh sách nhân sự       EXT        Email       Chức vụ  
1   Đào Thị Minh Huyền   8024   minhhuyen@ueh.edu.vn   Phó Chánh văn phòng PT  
2   Võ Thành Trí   8025   tri1029@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Nguyễn Thị Ảnh   8026   anh_ttk@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Nguyễn Thị Mỹ Nhân   8027   nhanntm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Trần Hoàng Thanh Phương   8028   phuongtht@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Lại Phương Dung   8029   dunglp@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Ngô Mai Thùy Quyên   8030   quyennmt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Thái Hoàng Oanh   8031   oanhnth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Nguyễn Thị Thanh Huyền   8032   ntthuyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Trần Thị Mĩ Trang   8033   trangttm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự         EXT           Email          Chức vụ   
1   Dương Minh Mẫn   2018   mandm@ueh.edu.vn   Phó Trưởng phòng  
2   Nguyễn Quốc Anh   2011   anhnq@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Nguyễn Huy Hiệu   2012   nhhieu@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Nguyễn Minh Trí   2013   minhtri@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Nguyễn Thị Hồng Phượng   2014   phuongnth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Phan Ngọc Mai   2015   maipn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Phan Quang Dũng   2016   dungpq@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Tú Ngọc   2017   ngocnt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

 

STT          Danh sách nhân sự              EXT                 Email                   Chức vụ      
1   Nguyễn Thiện Duy   2032   thienduy@ueh.edu.vn   Chủ tịch Công đoàn, Chánh văn phòng  
2   Võ Thị Mai Xuân   2009   vtmxuan@ueh.edu.vn   Phó Chánh văn phòng  
3   Phan Thị Thu Hằng   2031   hangphan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Nguyễn Thị Huỳnh Cúc   2005   cucnth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Lê Thị Hoài Thơm   2002   thomlth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Võ Thanh Phương   2004   vothanhphuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự           EXT             Email             Chức vụ         
1   Nguyễn Thị Thương Nhớ   2041   nhontt@ueh.edu.vn   Bí thư Đoàn TN  
2   Dư Phúc Mỹ Kim   2042   kimdpmisb@ueh.edu.vn   Chủ tịch HSV  
3   Nguyễn Hữu Tiến   2043   tiennh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Trần Hữu Lộc   2044   locth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Vũ Nguyễn Thanh Thảo   2045   thaovnt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT       Danh sách nhân sự             EXT         Email       Chức vụ   
1   Trương Minh Kiệt   2059   minhkiet@ueh.edu.vn   Trưởng phòng  
2   Nguyễn Thanh Sử   2058   thanhsu.nguyen@ueh.edu.vn   Phó Trưởng phòng  
4   Võ Lạc Âu Dương   2051   duong.vla@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Lê Thị Thanh Kiều   2052   kieultt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Lưu Mỹ Ngọc   2053   ngoclm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Ngô Mai Thùy Chi   2054   thuychi@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Hà Minh Trang   2055   tranghm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Nguyễn Thanh Thư   2056   thunt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Lê Thị Hạnh An   2057   anlth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT     Danh sách nhân sự       EXT       Email    Chức vụ   
1   Nguyễn Phong Nguyên   2069   nguyenphongnguyen@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban TT  
2   Phạm Dương Phương Thảo   2070   pdpthao@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
3   Võ Đức Hoàng Vũ   2071   vu.vo@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
4   Trần Kim Cương   2061   diamond@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Vũ Minh Hà   2062   vuminhha@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Nguyễn Thị Ngọc Liên   2063   lien.nguyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Trần Thị Hoàng Dung   2064   dungtth@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Lê Hoàng Yến Khanh   2065   khanhlhy@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Huỳnh Đức   2066   duch@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Thái Thu Phương   2067   phuongtt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

HOTLINE HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÁC CƠ SỞ UEH:
Cơ sở A: 0888 089 059
Cơ sở B1: 0888 044 311
Cơ sở B2: 0888 541 096
Cơ sở E: 0888 561 096
Cơ sở H: 0888 551 096
Cơ sở N: 0988 555 260

STT       Danh sách nhân sự         EXT       Email        Chức vụ      
1   Võ Hà Quang Định   7018   vhqdinh@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban TT  
2   Đặng Thái Thịnh   7017   thinhdt@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
3   Đoàn Đỉnh Lam   7029   lamdinh@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
4   Phan Ngọc Danh   7026   ngocdanh@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
5   Đặng Thị Ngọc Hưng   7027   ngochung84@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
6   Quan Hán Xương   7028   hanxuong@ueh.edu.vn   Phó Trưởng ban  
7   Hồ Văn Phúng   7002   ph@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm   7003   thuytam@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Hồ Thị Trâm   7004   tram@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Trần Bình Tâm   7005   binhtam@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Nguyễn Đức Nghiên   7006   ducnghien@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Đỗ Thành Đạt   7007   dothanhdat@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Châu Quốc Long   7008   long@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Huỳnh Tấn Minh   7009   tanminh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
15   Lê Quang Hùng   7010   quanghung@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
16   Lương Ngọc Tú   7011   tuln@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
17   Lưu Toàn Định   7012   dinhlt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
18   Nguyễn Phương Quỳnh   7013   quynhnp@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
19   Bùi Xuân Thiết   7014   thietbx@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
20   Lê Mạnh Tới   7015   toilm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
21   Phạm Tuấn Anh   7016   anhpt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
22   Nguyễn Kim Yến   7021   yennk@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
23   Nguyễn Tấn An   7022   an@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
24   Nguyễn Hồng Tú Duyên   7023   tuduyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
25   Cao Quang Khải   7024   cqk@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
26   Trịnh Quang Toàn   7025   quangtoan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT       Danh sách nhân sự             EXT            Email            Chức vụ      
1   Trần Tiến Khai   7037   khaitt@ueh.edu.vn   Trưởng phòng  
2   Trương Thị Thu Hương   7036   truonghuong@ueh.edu.vn   Phó Trưởng phòng  
3   Nguyễn Văn Viên   7031   viennv@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Hoàng Huy Phong   7032   phonghh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Bùi Thanh Phong   7033   phong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Trần Thanh Tâm   7034   tamvpd@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Nguyễn Hạ Vũ   7035   nhvu@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Sỹ Nhàn   2049   synhan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự           EXT          Email          Chức vụ      
1   Nguyễn Tấn Khuyên   7046   nguyentankhuyen@ueh.edu.vn   Trưởng phòng  
2   Hoàng Đình Khanh   7041   khanhhd@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Nguyễn Mạnh Tuyên   7042   tuyennm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Trần Minh Thảo   7043   thaotm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Nguyễn Thanh Hương   7044   huong912@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Nguyễn Thanh Quang   7045   quangnt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự         EXT         Email          Chức vụ        
1   Bùi Quang Việt   1044   bqviet@ueh.edu.vn   Giám đốc  
2   Huỳnh Thúc Định   1045   thucdinh@ueh.edu.vn   Phó Giám đốc  
3   Nguyễn Đức Thịnh   1032   ducthinh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Phạm Thái Hà   1033   thaiha@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Đặng Bá Trí   1034   tridb@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Nguyễn Văn Phệt   1035   nvphetkt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Ngô Chí Cường   1036   chicuong@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Nguyễn Hồng Nam   1037   hatay@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Nguyễn Thị Hương Giang   1038   huonggiang@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Thái Thị Pha   1039   phamy23@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Nguyễn Thị Hương   1040   huongbao@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Lê Thị Nguyệt Vân   1041   hangvan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
13   Nguyễn Hồng Ngọc   1042   hongngoc@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
14   Tô Thị Hoàng Yến   1043   tothihoangyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT         Danh sách nhân sự           EXT          Email          Chức vụ      
1   Hoàng Tuyết Anh   1062   anhht@ueh.edu.vn   Giám đốc  
2   Nguyễn Quốc Huy   1051   huyngq@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Đặng Châu Thanh Hiền   1052   hiendct@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Hoàng Thị Thúy   1053   htthuy@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
5   Cao Thị Hoan   1054   hoancao@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
6   Nguyễn Xuân Lan   1055   nguyenxuanlan@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
7   Nguyễn Thị Khuyên   1056   ntkhuyen@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
8   Lương Huỳnh Khánh Linh   1057   linhlhk@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
9   Vũ Lê Quỳnh Giao   1058   vlqgiao@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
10   Nguyễn Thị Như An   1059   anntn@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
11   Phạm Thị Lương   1060   luongpt@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
12   Nguyễn Trần Minh Châu   1061   chauntm@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

STT            Danh sách nhân sự           EXT           Email            Chức vụ         
1   Giang Thị Bích Thảo   1027   giangthao@ueh.edu.vn   Trưởng trạm  
2   Nguyễn Thị Thanh Bình   1024   thanhbinh@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
3   Lê Thị Kim Chi   1025   lekimchi@ueh.edu.vn   Chuyên viên  
4   Bùi Thị Len   1026   builen85@ueh.edu.vn   Chuyên viên  

Đơn vị quản lý chức năng

 • Phòng A0.11, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: vanphong@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A2.04, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: hrm@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A1.12, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: rmic@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.13 - A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: daotao@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.06 - A0.07 - A0.008, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: vlvh@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: sdh@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A2.09, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: comm@ueh.edu.vn

 

 • Phòng B1-12A01, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: ktkd@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A2.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: qacd@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.16 Cơ sở A; B1.111 cơ sở B; N1.201 cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh
 • Email: dsa@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.09, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: tckt-contact@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A2.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: cntt@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A2.08, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: csvc@ueh.edu.vn

 

 • Phòng A0.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 • Email: ttdt@ueh.edu.vn

 

Đơn vị đào tạo
 • B1-1205 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: cob@ueh.edu.vn

 

 • Phòng B1.1202 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: som@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38231594
 • Phòng B1-1206, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: ibms@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38292170
 • Phòng B1-902, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: sof@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265829 - (+84) 28.35265830
 • Phòng B1-901, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: khoanganhang@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265827
 • Phòng B1-1103, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: soa@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35625823
 • Phòng B1-1201, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: VDL@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.3241733
 • 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: hr@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3823 0350 – (028) 3829 1307
 • B1-1005 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: celg@ueh.edu.vn

 

 • Phòng B1-1004, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: kkt@ueh.edu.vn
 • SĐT: 028.38448222
 • Phòng B1-903, 297 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: spf@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265836 - (+84) 28.35265837
 • Phòng B1.1007, 279 Nguyễn Trị Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
 • Email: law@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38221709
 • Phòng B1-1006, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: sog@ueh.edu.vn
 • Điện thoại:  (+84) 28.39329065
 • Phòng B1-1101, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: vncktpt@idr.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3856 1250
 • 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Email: nfo@ipp.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3932 9065
 • 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Email: admin@eepseapartners.org
 • Điện thoại: (028) 3844 8249
 • Phòng B1-1003, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: hapri@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3853 0867
 • Phòng B1-1002, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: ueh.sfi@gmail.com
 • Điện thoại: (+84) 90.9282358
 • B1-905 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Email:  ctd@ueh.edu.vn

 

 • Phòng B1-1008, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: toan-thongke@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.38244544
 • Phòng B1-904, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: bit@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.35265816
 • Phòng B1-1501, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: uii@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (+84) 28.39309338
 • 232/6 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: iscm@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3930 9589
 • Phòng B1-1008, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
Phân hiệu Vĩnh Long UEH
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
Các đơn vị đào tạo quốc tế
Đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo
Hội đồng tư vấn
 1. Hội đồng Khoa học và đào tạo
 2. Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách
 3. Hội đồng Đảm bảo chất lượng
 4. Các Hội đồng tư vấn khác

VI. Tổ chức Chính trị - Xã hội

 1. Công Đoàn trường
 • Phòng A1.04, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: congdoan@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028 3823 1593
 1. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên
 • Phòng B2-6.03, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 • Email: youth@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3606 3090

VII. Tổ chức khác

 1. UEH Alumni
 • 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 • Email: alumni@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 028 3823 5139

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!