Thông tin tuyển sinh chung

Câu hỏi 1: Để Liên thông từ Cao đẳng lên ĐHCQ em cần thỏa mãn những điều kiện gì?

Chào bạn, Người dự xét tuyển sinh LTĐHCQ phải có các điều kiện sau đây:
a) Điều kiện về văn bằng
– Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;
– Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Hình thức đào tạo: Chính quy;
– Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với chương trình đào tạo có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.
b) Có đủ sức khỏe để học tập.
c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Câu hỏi 2: Liên thông ĐHCQ xét tuyển như thế nào?

Chào bạn, Chương trình Liên thông chính quy UEH xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng. Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ: chủ động thời gian học tập, không thi tốt nghiệp, tích lũy đủ tín chỉ và đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học là tốt nghiệp. 
Bạn có thể tham khảo chi tiết qua thông báo tuyển sinh Liên thông ĐHCQ đợt tháng 3 năm 2023 tại đây nhé: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-dot-thang-3-nam-2023/

Câu hỏi 3: Chương trình và thời gian đào tạo của Liên thông ĐHCQ như thế nào?

Chào bạn, Chương trình đào tạo: từ 61-66 tín chỉ, kéo dài khoảng 02 năm bao gồm Khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp. Chi tiết bạn có thể tham khảo tại: https://ueh.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/lien-thong-chinh-quy.

Câu hỏi 4: Học phí của Liên thông ĐHCQ?

Chào bạn, học phí theo học kỳ được xác định theo số học phần được sinh viên đăng ký trong học kỳ và bằng tổng số tín chỉ của các học phần nhân với mức học phí/1 tín chỉ. Học phí dự kiến là 585.000đ/tín chỉ. 
Bạn có thể tham khảo chi tiết qua thông báo tuyển sinh Liên thông ĐHCQ đợt tháng 3 năm 2023 tại đây nhé: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-dot-thang-3-nam-2023/

Câu hỏi 5: Thời gian học trong ngày của Liên thông và Văn bằng 2 ĐHCQ.

Chào bạn, thời gian học như sau:
- Hình thức, địa điểm học: Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10).
- Sinh viên học tại các cơ sở của Trường.
Chi tiết bạn có thể tham khảo tại Website Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí UEH: https://khdtkt.ueh.edu.vn/  

Câu hỏi 6: Chương trình và thời gian đào tạo của Văn bằng 2 ĐHCQ?

Chào bạn, chương trình đào tạo VB2 ĐHCQ được xây dựng trên cơ sở khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, có chú ý đến sự khác biệt trong hình thức đào tạo và đối tượng sinh viên;
Khoá học từ 05 - 06 học kỳ, bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp
Học 03-04 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10).

Câu hỏi 7: Thời gian thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ?

Chào bạn, năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ 04 đợt và dự kiến thông báo vào:
- Đợt 1: tháng 01/2023
- Đợt 2: tháng 03/2023
- Đợt 3: tháng 06/2023
- Đợt 4: tháng 09/2023
Bạn theo dõi thông báo tuyển sinh tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi

Câu hỏi 8: Điều kiện về Văn bằng khi xét tuyển Văn bằng 2 ĐHCQ?

Chào bạn, để xét tuyển Văn bằng 2 ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, bạn cần có điều kiện về văn bằng:
- Đã có bằng tốt nghiệp Đại học hình thức đào tạo chính quy. 
- Trường hợp văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu hỏi 9: Thông tin liên hệ Bộ phận tư vấn và tuyển sinh Văn bằng 2, Liên thông ĐHCQ?

Chào bạn, để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn, bạn vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo phương thức liên hệ:
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 028 6272 6965 – 028 2244 3156
- Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ 
Bạn cố gắng liên hệ trong giờ hành chính bạn nhé.

Câu hỏi 10: Để Liên thông từ Cao đẳng lên ĐHCQ em cần thỏa mãn những điều kiện gì?

 

- Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

- Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hình thức đào tạo: Chính quy;

- Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên ngành có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.

- Có đủ sức khỏe để học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Câu hỏi 11: Học phí của Liên thông ĐHCQ?

- Học phí theo học kỳ được xác định theo tổng số tín chỉ được đăng ký trong mỗi học kỳ nhân với mức học phí của 1 tín chỉ.

- Mức học phí của 1 tín chỉ được thông báo đầu mỗi học kỳ trên trang điện tử của Phòng Tài chính - Kế toán UEH (https://tckt.ueh.edu.vn)

Câu hỏi 12: Thời gian học trong ngày của Liên thông và Văn bằng 2 ĐHCQ?

Chào bạn, thời gian học như sau:

- Hình thức, địa điểm học: Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10).

- Sinh viên học tại các cơ sở của Trường.

Chi tiết bạn có thể tham khảo tại Website Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí UEH: https://khdtkt.ueh.edu.vn/

Trường hợp chương trình đào tạo thí sinh đăng ký có số lượng trúng tuyển không đủ theo quy định mở lớp, thí sinh sẽ được chọn một trong các hình thức sau:

- Đăng ký xét chuyển chương trình đào tạo (có mở lớp) phù hợp với điều kiện về văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng;

- Học ghép với sinh viên Đại học chính quy ban ngày;

Câu hỏi 13: Chương trình và thời gian đào tạo của Văn bằng 2 ĐHCQ?

Chào bạn, chương trình đào tạo VB2 ĐHCQ được xây dựng trên cơ sở khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ; Khoá học từ 05 - 06 học kỳ, bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp Học 03-04 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10).

Câu hỏi 14: Thời gian thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ?

Chào bạn, năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ 04 đợt và dự kiến thông báo vào: - Đợt 1: 15/9 - 29/12/2022 (Bắt đầu học: 01/2023) - Đợt 2: 12/12 - 20/03/2023 (Bắt đầu học:4/2023) - Đợt 3: 20/3 - 16/6/2023 (Bắt đầu học: 7/2023) - Đợt 4: 19/6 - 15/9/2023 (Bắt đầu học: 10/2023) Link tham khảo: https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/khung-thoi-gian-dao-tao-nam-2023-50673 Bạn theo dõi thông báo tuyển sinh tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi

Câu hỏi 15: Sinh viên theo LTĐHCQ có được hưởng chính sách miễn giảm học phí?

Sinh viên học hệ LTĐHCQ được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Câu hỏi 16: Hệ Liên thông và VB2 ĐHCQ có lớp học vào buổi tối?

Sinh viên theo học hệ Liên thông và VB2 ĐHCQ được bố trí học vào buổi tối (17g45-21g10) trong tuần. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký học ghép với sinh viên hệ ĐHCQ ban ngày nếu có nhu cầu.

Câu hỏi 17: Có một số môn học sinh viên đã học tại bậc Cao đẳng hoặc Văn bằng 1 thì có cần học lại tại UEH hay không?

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên theo học hệ Liên thông và VB2 ĐHCQ sẽ được thông báo về việc thực hiện chuyển điểm các học phần tương đương đã tích lũy ở trình độ đào tạo trước đó. - Đối với hệ Liên thông ĐHCQ: đối tượng là sinh viên đã học Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (còn nợ học phần, nhưng hết thời gian đào tạo). - Đối với hệ Văn bằng 2 ĐHCQ: đối tượng là sinh viên đã học các học phần có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn các học phần trong chương trình đào tạo tại UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!