Hợp đồng chuyên gia nghiên cứu

1. Giới thiệu: thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế của UEH trên các tạp chí khoa học uy tín và có thứ hạng cao trên thế giới.

2. Đối tượng sử dụng: nhà khoa học có nguyện vọng trở thành chuyên gia nghiên cứu tại UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng: Khi giảng viên và nghiên cứu viên tại UEH tìm kiếm và có nhu cầu kết hợp, đẩy mạnh kết nối với các chuyên gia nghiên cứu đến từ nước ngoài.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Căn cứ vào Quy định số 1510/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 24 tháng 5 năm 2021 về chuyên gia nghiên cứu (Research Fellowship)

5. Quy trình/Hướng dẫn:

  • Bước 1: Trình phê duyệt chủ trương hợp tác với chuyên gia nghiên cứu. Đơn vị quản lý trực tiếp (cấp Khoa, Viện) thực hiện tờ trình hợp tác với chuyên gia nghiên cứu (Research fellowship-RF) theo mẫu tại đây trình BGH UEH phê duyệt. 
  • Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học (bản mới nhất), bản sao bằng Tiến sĩ, minh chứng hệ số H-index từ 05 trở lên, bản kế hoạch hợp tác nghiên cứu với UEH. 
  • Bước 2: P. Quản trị nguồn nhân lực nhận và kiểm tra hồ sơ, trình ký BGH UEH. Hồ sơ được trình ký theo từng cấp: Đơn vị quản lý trực tiếp => Phòng TH. => BGH Trường thành viên => P.QTNNL => phê duyệt BGH UEH.
  • Bước 3: Thực hiện ký HĐ chuyên gia nghiên cứu (mẫu Hợp đồng tham khảo tại đây). Sau khi tờ trình được phê duyệt, P.QTNNL thông báo cho đơn vị quản lý trực tiếp RF để tiến hành ký Hợp đồng chuyên gia nghiên cứu.
  • Bước 4: Trình ký Hợp đồng. Đơn vị quản lý trực tiếp gửi HĐ RF (04 bản có chữ ký nháy của Lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp tại Bên A) về P. QTNNL để trình ký HĐ theo quy định. Sau khi hoàn tất, gửi trả 03 bản HĐ về đơn vị quản lý trực tiếp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!