Thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ

Theo Quy chế của Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh thí sinh dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với thi sinh dự tuyển vào khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đối với thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khối ngành Luật: nếu tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành khác khối ngành Luật phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành Kinh tế chính trị phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành lý luận Mác - Lênin, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quản lý công phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Hành chính công, Quản lý nhà nước, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

Hàng năm trường có 3 đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ dự kiến vào khoảng tháng 3, tháng 7 và tháng 11. Thông báo tuyển sinh được công bố công khai trên website Viện Đào tạo Sau đại học (sdh.ueh.edu.vn) ít nhất 45 ngày tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển. Thí sinh có thể đăng ký nhận thông tin tuyển sinh tại đây: https://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh

Thí sinh đủ điều kiện về văn bằng tốt nghiệp, điều kiện bổ túc (nếu có), minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ có thể xét tuyển vào chương trình thạc sĩ không qua dự thi.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!