Danh mục

Email sinh viên

Các thí sinh trúng tuyển sẽ được UEH cấp tài khoản email UEH (trên nền tảng Gmail). Tài khoản email của UEH cấp được sử dụng như sau:

- Một số dịch vụ nhất định như tài khoản Gmail như là tài khoản dịch vụ đám mây của Google như Drive, Calenda, Docs, Forms, Map,…;

- Tài khoản có thể dùng truy cập vào hệ thống học trực tuyến (LMS http://lms.ueh.edu.vn - đăng nhập bằng email UEH);

- Nhận được thông báo từ UEH, từ giảng viên.

Đầu khóa học, sinh viên nhận được thông tin email UEH cấp qua tin nhắn SMS đến số điện thoại sinh viên đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!