Danh mục

Quy chế và Quy định - PHVL

      Sinh viên có thể tham khảo những Quy chế và Quy định có liên quan đến khóa học của mình tại website:

1.  https://dttx.ueh.edu.vn/category/quy-che-quy-dinh/quy-che/.

2.  https://dttx.ueh.edu.vn/category/quy-che-quy-dinh/quy-dinh/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!