Quy định về thủ tục bảo vệ luận văn

Chuyên viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra:

- Kiểm tra kết quả học tập của học viên.

- Hình thức trình bày luận văn.

- Học phí của học viên.

- Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn có trùng khớp với giấy đề nghị không.

- Chuyên viên quản lý khóa học sẽ lập giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn cho học viên.

- Học viên nộp 1 quyển luận văn và giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn cho thư ký khoa đào tạo. Thư ký khoa đào tạo sẽ cấp biên nhận cho học viên.

- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp luận văn về Khoa đào tạo, học viên phải nộp lại cho Viện Đào tạo Sau đại học: 5 quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4); Lý lịch khoa học theo mẫu; Giấy biên nhận của khoa đào tạo.

Bảo vệ luận văn:

- Viện Đào tạo Sau đại học ấn định lịch bảo vệ, thông báo trên website của Viện và thông báo đến học viên qua tin nhắn SMS.

- Chuyên viên thực hiện việc chuyển luận văn cho thành viên Hội đồng chấm luận văn theo đường bưu điện.

- Tất cả thành viên Hội đồng phải có nhận xét bằng văn bản.

- Phiếu chấm điểm của mỗi thành viên Hội đồng phải ghi đầy đủ các chi tiết.

- Biên bản họp Hội đồng ghi đầy đủ, kể cả câu hỏi cho học viên.

- Sau buổi họp, Thư ký Hội đồng nộp lại tất cả hồ sơ bảo vệ luận văn của học viên cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Hoàn tất thủ tục bảo vệ luận văn:

- Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng chấm luận văn.

- Sau đó học viên nộp:

+ Thư viện (Văn phòng thư viện tại tầng trệt khu nhà cổ, cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10): 1 quyển luận văn (in 2 mặt trên giấy A4) đóng bìa cứng màu xanh lá cây đậm, chữ nhũ vàng và 1 đĩa CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa.

+ Viện Đào tạo Sau đại học: 1 CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa (file PDF), giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu), giấy biên nhận nộp luận văn của Thư viện.
  

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!