Thông tin liên hệ của các phòng, khoa, trung tâm PHVL

Đơn vị quản lý chức năng

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: ksv@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3823 443

 • Hotline/Zalo: 0899.00.29.39

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại:

 • 02703 825 914 (Lãnh đạo Phòng)

 • 02703 877 879 (Bộ phận QLĐT)

 • 02703 878 839 (Khoa học - Thư viện)

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: tckt_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3878 328

 Đơn vị đào tạo

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: kto_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3878 329

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: tcnh_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3878 840

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: qt_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3878 330

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: cntt_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3832 591

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: cb_phvl@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3877 433

 • 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

 • Email: mekong@ueh.edu.vn

 • Điện thoại: (0270) 3839 789

 • Hotline/Zalo: 0702.99.29.39

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!