Chấm bài bằng máy chấm trắc nghiệm

1. Giới thiệu: Áp dụng cho Giảng viên có nhu cầu sử dụng máy chấm bài trắc nghiệm phục vụ cho hoạt động kiểm tra giữa kỳ, thi KTHP của người học bằng hình thức làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: ngày 28/7/2006 tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

5. Quy trình/Hướng dẫn: Giảng viên có nhu cầu sử dụng máy chấm bài trắc nghiệm phục vụ cho hoạt động kiểm tra giữa kỳ, thi KTHP của người học bằng hình thức làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm (mẫu phiếu do P.KHĐT-KT cung cấp), sẽ liên hệ trước với chuyên viên phụ trách để được xếp giờ sử dụng máy chấm cho phù hợp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!