In sao đề thi kiểm tra giữa kỳ

1. Giới thiệu: Áp dụng cho Giảng viên có nhu cầu in sao đề thi kiểm tra giữa kỳ.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: ngày 28/7/2006 tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

5. Quy trình/Hướng dẫn: Giảng viên có nhu cầu in sao đề thi kiểm tra giữa kỳ, giảng viên liên hệ trước với chuyên viên phụ trách để được xếp giờ và trực tiếp mang đề thi đã chuẩn bị sẳn (bản in) đến P.KHĐT-KT thực hiện in sao đề thi.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!