Đại học/Liên thông - Vừa làm vừa học

Câu hỏi: Trường có đào tạo liên thông từ Cao đẳng/Trung cấp lên Đại học Vừa làm vừa học không? Có tuyển sinh khác ngành không? Hay phải đúng ngành?

- Trường có đào tạo liên thông từ Cao đẳng/Trung cấp lên Đại học Vừa làm vừa học.

- Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng/Cao đẳng nghề, Trung cấp/Trung cấp nghề sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bổ túc THPT) và học bạ để nộp hồ sơ dự tuyển vào hệ Văn bằng 1 - Vừa làm vừa học, chương trình đào tạo với khối lượng kiến thức toàn khóa từ 120 đến 125 tín chỉ; UEH sẽ xét miễn trừ khối lượng kiến thức thí sinh đã học ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp và đào tạo bổ sung phần kiến thức còn lại dựa trên văn bằng và bảng điểm ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp nộp kèm theo hồ sơ tuyển sinh. Do đó, số lượng tín chỉ mỗi thí sinh cần học sẽ khác nhau tùy thuộc vào bảng điểm của thí sinh đã học ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp. Áp dụng cho tất cả các chuyên ngành đang tuyển sinh và không phụ thuộc vào ngành thí sinh đã học ở Cao đẳng.

- Thí sinh xem thêm thông báo tuyển sinh cụ thể

* Liên thông từ Cao đẳng: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/dang-tuyen-sinh-ltcd-vlvh/

* Liên thông từ Trung cấp: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/dang-tuyen-sinh-lttc-vlvh/

* Văn bằng 1: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/dang-tuyen-sinh-vb1-vlvh/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!