Đại học/Văn bằng 2 - Vừa làm vừa học

Câu hỏi 1: Sự khác biệt về chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, hình thức học giữa các hình thức: Văn bằng 2 đại học Vừa học vừa làm, Văn bằng 2 đại học Chính quy là gì? Quy định về xét tuyển?

- Về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Văn bằng 2 đại học Chính quy và Văn bằng 2 đại học Vừa làm vừa học là giống nhau. Thí sinh có thể xem trên website https://student.ueh.edu.vn/ tại mục "Ngành - Chương trình đào tạo" và website: https://dttx.ueh.edu.vn/nhom-dao-tao-van-bang-2/

- Hình thức đào tạo (hình thức học): Cả Văn bằng 2 Chính quy và Vừa làm vừa học đều tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ, thời gian học chủ yếu các buổi tối trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Đối với Văn bằng 2 Chính quy thời gian học chủ yếu là trực tiếp tại UEH.

Đối với Văn bằng 2 Vừa làm vừa học thời gian học chủ yếu là trực tiếp tại UEH (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào khóa mở tại UEH) hoặc tại đơn vị liên kết (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào khóa mở tại đơn vị liên kết).

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Văn bằng 2 Chính quy: Thí sinh tốt nghiệp văn bằng đại học thứ nhất là chính quy.

+ Văn bằng 2 Vừa làm Vừa học: Thí sinh tốt nghiệp đại học.

- Xem thông tin thêm tại: https://student.ueh.edu.vn/ https://dttx.ueh.edu.vn/nhom-dao-tao-van-bang-2/

Câu hỏi 2: Điểm chuẩn trúng tuyển vào Văn bằng 2 đại học Vừa làm vừa học trong các đợt như thế nào? Điểm chuẩn trúng tuyển của đợt xét tuyển gần nhất?

Văn bằng 2 Vừa làm vừa học xét tuyển dựa vào kết quả học tập văn bằng đại học thứ 1. Tùy tình hình tuyển sinh từng đợt trong năm và căn cứ số lượng thí sinh nộp hồ sơ hợp lệ, Trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Câu hỏi 3: Giữa các đợt tuyển sinh hệ Văn bằng 2 (bao gồm cả chính quy và vừa làm vừa học) tháng 3, 6, 9, 12 thì số lượng ngành tuyển có cố định hay sẽ thay đổi theo các đợt khác nhau. Và trong các đợt tuyển khác nhau thì chỉ tiêu tuyển sinh có khác nhau hay không, và có biến động như thế nào? Với ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị thì thường tổ chức tuyển sinh Văn bằng 2 vào những đợt nào, chỉ tiêu ngành này có biến động ra sao trong các đợt tuyển?

- Trường có chỉ tiêu chung cho Khóa tuyển sinh, căn cứ tình hình nộp hồ sơ của từng ngành trường sẽ thông báo kết quả xét tuyển.

- Giữa các đợt tuyển sinh UEH có thể thay đổi số lượng các ngành tuyển sinh theo nhu cầu xã hội và điều kiện tuyển sinh. Trường sẽ tuyển sinh 04 đợt trong năm, chỉ tiêu chung cho cả năm. Đối với ngành Quản trị kinh doanh, Trường tuyển sinh các đợt trong năm và cũng còn phụ thuộc vào nhu cầu xã hội và điều kiện tuyển sinh.

Câu hỏi 4: Sinh viên Văn bằng 2 sẽ đăng ký hay được trường xếp lớp?

Sinh viên học tại UEH học theo hình thức tín chỉ, do đó sinh viên tự đăng ký học phần (trừ học kỳ đầu tiên, Trường sẽ bố trí thời khóa biểu cho các Tân sinh viên).

Câu hỏi 5: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác lĩnh vực kinh tế thì có thể đăng ký học Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học kinh tế TP.HCM không?

Thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển văn bằng 2 Vừa làm vừa học, thí sinh xem thêm thông báo tuyển sinh cụ thể tại go.ueh.edu.vn/vb2 Hoặc https://dttx.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-vb2-vlvh/

Câu hỏi 6: Sinh viên học văn bằng 2 theo hình thức vừa học vừa làm, thì bằng của sinh viên khi tốt nghiệp sẽ là bằng loại gì?

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo; - Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học sẽ ghi trên Bảng điểm - Phụ lục văn bằng

Câu hỏi 7: Sinh viên Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học có được chuyển sang Văn bằng 2 hệ chính quy không?

Sinh viên Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học không được chuyển sang Văn bằng 2 hệ chính quy, nếu muốn học Văn bằng 2 hệ chính quy thì phải làm hồ sơ dự tuyển theo quy định của hệ Văn bằng 2 chính quy.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!