Đại học/Văn bằng 1 - Vừa làm vừa học

Câu hỏi 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT đã lâu rồi, học bạ đã mất, chỉ còn bằng tốt nghiệp THPT thì có xét tuyển được không?

Thí sinh mất học bạ liên hệ trường THPT để cấp bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Nếu thí sinh tốt nghiệp THPT sau năm 2015 có thể liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản xác nhận kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Câu hỏi 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2015 có được xét tuyển hệ Vừa làm vừa học không?

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT, có tổng điểm trung bình 3 môn học của cả năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định đều đủ điều kiện xét tuyển. - Thí sinh xem thông báo tuyển sinh cụ thể tại https://tuyensinh.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/dang-tuyen-sinh-vb1-vlvh/

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!