Điều kiện dự tuyển (Văn bằng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Điều kiện ngoại ngữ)

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tuyển sinh 2 lần/năm, vào khoảng tháng 4 và tháng 10 hàng năm.

Đối với các khóa tuyển sinh mới: Thời gian đào tạo trong hạn: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học tính đến bảo vệ thành công luận án cấp trường (cấp cuối cùng). Thời gian gia hạn tối đa 24 tháng.

Đối với các khóa NCS từ 2017 đợt 1 trở về trước: Thời gian đào tạo trong hạn: 4 năm tính đến bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở. Thời gian gia hạn tối đa 24 tháng.

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt, tuy nhiên luận án có thể viết và bảo vệ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Đối với người có bằng thạc sĩ đúng ngành: học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, 6-7 môn tùy chuyên ngành.

Đối với người có bằng thạc sĩ ngành gần: ngoài chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ thì cần học bổ sung 3-4 môn chuyên ngành bậc thạc sĩ

Đối với người có bằng thạc sĩ ngành khác: ngoài chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ thì cần học bổ sung toàn bộ kiến thức ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành

Đối với người có bằng đại học: yêu cầu tốt nghiệp loại giỏi, ngoài chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ thì cần học bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành, hướng nghiên cứu.

- Hồ sơ dự tuyển; 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2. Lý lịch khoa học có dán ảnh cá nhân (theo mẫu) được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của người dự tuyển xác nhận, đóng dấu.

3. Thư giới thiệu của nhà khoa học (tiến sĩ trở lên).

4. Một bản sao công chứng của các loại giấy tờ sau:

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

- Bằng và bảng điểm thạc sĩ,

- Chứng chỉ ngoại ngữ: đối với người chỉ có ngoại ngữ là tiếng Anh: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

c) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên (do IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền cấp) hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên (do British Council hoặc IDP Australia hoặc University of Cambridge cấp) trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5. Đóng quyển 05 bộ, mỗi bộ gồm: Đề cương nghiên cứu và các bài báo đăng trên tạp chí khoa học/bài hội thảo có xuất bản kỷ yếu trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (trang bìa, trang mục lục, toàn nội dung bài báo/báo cáo) của người dự tuyển;

6. Văn bản đồng ý cho sử dụng bài báo/bài hội thảo của đồng tác giả (nếu có bài đăng nhiều tác giả);

7. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện/trung tâm y khoa;

8. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu là công chức, viên chức);

9. 01 phong bì (khổ A5) có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của người dự tuyển;

10. 02 ảnh 4x6 của người dự tuyển ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh.

Trường hợp các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn/huong-dan-quy-trinh-cnvb-co-so-giao-duc.html).

- Điều kiện miễn thi các môn đầu vào: không thi, chỉ xét tuyển

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Gồm 2 phần:

Đánh giá hồ sơ dự tuyển, bao gồm các nội dung:

a) Văn bằng và kết quả đào tạo: Đánh giá văn bằng dựa trên uy tín của cơ sở đào tạo và kết quả học tập của người dự tuyển tại các bậc đại học và thạc sĩ.

b) Bài báo hoặc bài hội thảo: Được đánh giá dựa trên mức độ uy tín của tạp chí hoặc hội nghị, hội thảo khoa học, sự phù hợp với hướng nghiên cứu và ngành đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, chất lượng bài viết…

c) Trình độ ngoại ngữ.

d) Ý kiến đánh giá, nhận xét và ủng hộ người dự tuyển trong thư giới thiệu: Dựa trên uy tín của người giới thiệu; nội dung giới thiệu (nhận xét sâu sắc hoặc sơ sài, thể hiện mức độ quan tâm của người giới thiệu đối với người dự tuyển). 

Đánh giá đề cương nghiên cứu: 

Chất lượng đề cương nghiên cứu: Được đánh giá dựa trên sự thuyết phục trong cách thức người dự tuyển đặt vấn đề nghiên cứu; mức độ sâu sắc và bao quát của phần tổng quan các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan; tính khoa học của các phần mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (rõ ràng), phương pháp nghiên cứu dự kiến (phù hợp), kế hoạch nghiên cứu (khả thi); sự trình bày chặt chẽ, logic và thuyết phục ở các nội dung khác...

Phỏng vấn: Người dự tuyển trình bày về chủ đề dự định nghiên cứu (đề cương nghiên cứu) và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. Các thành viên tiểu ban chuyên môn sẽ đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá người dự tuyển về các mặt: 

- Kiến thức: Mức độ nắm vững kiến thức ngành đăng ký dự tuyển; mức độ làm chủ dự định nghiên cứu, mức độ hiểu biết về bản chất vấn đề dự định nghiên cứu; sự am hiểu về yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, các công cụ nghiên cứu trong ngành...

- Khả năng triển khai thực hiện nghiên cứu: Kế hoạch học tập và triển khai nghiên cứu nếu trúng tuyển, lý giải điểm mạnh, điểm yếu và sự chuẩn bị chung của người dự tuyển.

- Tư chất cần có của một nghiên cứu sinh: Bao gồm năng lực nghiên cứu khoa học (khả năng phân tích, tổng hợp, cách diễn đạt chặt chẽ, logic...); thái độ (động cơ, sự chín chắn, tự tin, quyết tâm theo đuổi chương trình học tập và nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ); tư duy phản biện và các phẩm chất khác (sự ham hiểu biết, tính sáng tạo, kỷ luật, tính trung thực, khả năng tổ chức sắp xếp công việc, khả năng nghiên cứu độc lập và tổ chức nhóm nghiên cứu, tính kiên định).

- Danh mục các tạp chí khoa học; http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2020/Danh%20muc%20tap%20chi/13_%20DMTC%20HDGSN%20kinhte%202020_0001.pdf

- Về người hướng dẫn khoa học: UEH sẽ phân công người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh sau khi đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ vào hướng nghiên cứu của luận án, năng lực của giảng viên và quota hướng dẫn của giảng viên.

- Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm:

Các học phần chung và học phần chuyên ngành: 6- 7 học phần tùy chuyên ngành.

Các học phần bổ sung (đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần, ngành khác và chỉ có bằng đại học)

Bảo vệ đề cương chi tiết luận án

Bảo vệ 3 chuyên đề của luận án gồm: tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Bảo vệ luận án cấp cơ sở

Phản biện độc lập luận án

Bảo vệ luận án cấp trường.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!