Mã ngành đào tạo - chương trình đào tạo tiến sĩ

  Danh mục các ngành tuyển sinh:

  • Kinh tế chính trị, Mã số: 9310102                    
  • Kinh tế phát triển, Mã số: 9310105
  • Quản trị nhân lực, Mã số: 9340404
  • Quản lý kinh tế, Mã số: 9340410  
  • Tài chính - Ngân hàng, Mã số: 9340201                             

(Có các chuyên ngành: Tài chính, Tài chính công, Ngân hàng).

  • Quản trị kinh doanh, Mã số: 9340101                    
  • Kinh doanh thương mại, Mã số: 9340121                   
  • Kế toán, Mã số: 9340301                    
  • Thống kê, Mã số: 9460201
  • Luật kinh tế, Mã số: 9380107

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!