Giấy xác nhận “Đã tham gia hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp"

1. Sử dụng cho giảng viên cần xác nhận cho minh chứng về nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án,... bên ngoài UEH, bổ sung hồ sơ xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

 2. Quy trình thực hiện:
 Bước 1: gửi đề nghị qua email hoặc qua link thực hiện bên dưới.
 Bước 2: Viện Đào tạo Sau đại học/chuyên viên Viện ĐTSĐH sẽ thông báo khi hoàn tất và gửi lại cho giảng viên."

3. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!