Xác nhận sơ yếu lý lịch viên chức, người lao động

1. Giới thiệu:

Là hoạt động UEH xác nhận lý lịch viên chức, người lao động để bổ sung hồ sơ cá nhân được cung cấp theo yêu cầu của viên chức, người lao động.

2. Đối tượng sử dụng: Viên chức, người lao động có nhu cầu.

3. Dịch vụ này được sử dụng: Khi viên chức, người lao động có nhu cầu cần xác nhận viên chức để bổ túc hồ sơ cá nhân.

4. Quy trình/Hướng dẫn:

Bước 1: Quý Thầy/Cô vào https://qlkh.ueh.edu.vn/CV/Index, đăng nhập bằng tài khoản email UEH.

 

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!