Danh mục

Đóng học phí - VLVH

- Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo từng đợt do trường tổ chức hoặc đăng ký ngoài kế hoạch sẽ phải đóng học phí theo số tín chỉ của các học phần mình đăng ký mới có tên trong danh sách lớp học phần.

- Sinh viên đóng học phí theo một trong 2 cách thức:

Cách 1: Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn/ (Chọn Thu học phí tín chỉ hệ Vừa làm Vừa học)

Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản:

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009
  • Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân
  • Nội dung: Ghi rõ “MASV, Họ tên”.