Danh mục

Thẻ sinh viên

Hiện tại UEH đã triển khai sử dụng thẻ sinh viên điện tử, sinh viên có thể dùng thẻ điện tử ra vào cổng, đi thi và tham gia các hoạt động khác của Trường mà không cần dùng thẻ nhựa. Để sử dụng thẻ sinh viên điện tử, sinh viên download app UEH Student và login vào để dùng thẻ. Trường hợp sinh viên có nhu cầu đề nghị cấp thẻ, Trường chỉ cấp thẻ nhựa (không gắn chip và không tích hợp thẻ ngân hàng).

- Sinh viên nếu có nhu cầu dùng thẻ nhựa thì có thể đăng ký và đóng phí tại trang es.ueh.edu.vn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!