Danh mục

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp, trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên có thể đề nghị được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

- Sinh viên liên hệ chuyên viên quản lý khóa học để được hướng dẫn và cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc có thể thực hiện đề nghị cấp qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!