Danh mục

Bảo lưu kết quả tuyển sinh

  • Các trường hợp thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng muốn bảo lưu kết quả tuyển sinh, thí sinh sẽ tải mẫu “Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học), điền đầy đủ thông tin và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email). Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và nhận Giấy bảo lưu kết quả tuyển sinh.
  • Nhập học lại: Trường hợp sinh viên có nhu cầu nhập học trở lại sẽ tải mẫu “Giấy đề nghị chuyển khóa, chuyển lớp” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học), điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học của phòng Đào tạo thường xuyên đính kèm theo hồ sơ bảo lưu kết quả tuyển sinh (đã được duyệt) để làm thủ tục nhập học lại.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!