Danh mục

Điều chỉnh thông tin văn bằng tốt nghiệp

Sinh viên mang theo bằng tốt nghiệp cần điều chỉnh thông tin, trực tiếp liên hệ Lãnh đạo phòng Đào tạo thường xuyên để được hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh thông tin văn bằng tốt nghiệp.