Danh mục

Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo

  Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) thành lập vào ngày 20/04/2018 trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Kinh tế Tp.HCM và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

SỨ MỆNH

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH là tổ chức khoa học công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế và quản lý.

  • Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới nhà đầu tư, hỗ trợ các công ty, tổ chức và các doanh nhân đem những mô hình kinh doanh mới đổi mới sáng tạo với những quy trình hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự thành công cho doanh nghiệp.

  • Thúc đẩy sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam bằng cách thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

TẦM NHÌN

UII trở thành trung tâm khoa học công nghệ của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo của khối ngành kinh tế; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, hợp tác, hỗ trợ, các dịch vụ khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học khối ngành kinh tế.

BỘ PHẬN HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO

Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại UII hướng đến việc tạo cơ hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng UEH nói riêng, cũng như lan tỏa tinh thần khởi nghiệp rộng hơn đến toàn xã hội nói chung. Tại Vườn ươm, chúng tôi hỗ trợ phát triển những sáng kiến kinh doanh, nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng đột phá đổi mới sáng tạo cho một xã hội phát triển bền vững. 

Vườn ươm của UII mang đến cơ hội cho tất cả những tổ chức khởi nghiệp có thể theo đuổi thực hiện kế hoạch của họ. Tham gia vào chương trình, chúng tôi trao quyền và tạo động lực phát triển cho thế hệ doanh nhân trẻ bằng cách kết nối họ với một mạng lưới các cố vấn và chuyên gia, đào tạo 1-on-1, hỗ trợ toàn diện về dịch vụ ươm tạo khởi nghiệp.

ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo kèm chứng chỉ thực hành, các chương trình liên quan đến hợp tác trao đổi quốc tế, nhằm tăng cường kiến thức trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Một trong những khóa đào tạo toàn diện nhất của bộ phận là Hành trình Đổi mới Sáng tạo.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp thêm những khóa đào tạo ngắn hạn với mục tiêu thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy quản trị đổi mới sáng tạo cho các dự án khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các tổ chức khác

INNOVATION LAB

Triển khai và phát triển các đề tài nghiên cứu ứng dụng, nhằm tối ưu hóa cách thức tương tác của con người, tổ chức và công nghệ. Nơi đây sẽ chuyển giao các sản phẩm công nghệ của khối ngành kinh tế và định hình những chủ đề được cho là sẽ phát triển rộng rãi trong tương lai, như: chuyển đổi số, quản lý dịch vụ và nguồn nhân lực, kỹ thuật hệ thống đô thị, phát triển tổ chức và thiết kế công việc, v.v. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0776961010
Email: uii@ueh.edu.vn
Website: https://uii.ueh.edu.vn/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!