Danh mục

Tra cứu/ xác minh văn bằng

Sinh viên, cơ quan thực hiện tra cứu văn bằng tại website https://student.ueh.edu.vn/Public/vanbangchungchi

Các trường hợp tra cứu trên website không có hoặc cần xác minh văn bằng liên hệ trực tiếp chuyên viên xác minh văn bằng của Ban Đào tạo.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!