Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Hướng ứng dụng)

Câu hỏi 1: Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe của trường Đại học Kinh tế TP. HCM là chương trình gì?

Trả lời: Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (MHEM) của trường Đại học Kinh tế TP. HCM là chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, trang bị cho người học kiến thức quản trị và kinh tế học ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Câu hỏi 2: Chương trình này có những môn học gì?

Trả lời: Chương trình học gồm các môn học kiến thức chung như Triết học, Tiếng Anh, và Phương pháp nghiên cứu, và các môn học kiến thức cơ sở và chuyên ngành như Kinh tế vi mô dành cho y tế, Nhập môn dịch tễ học, Phương pháp thống kê cho y tế, Quản trị chất lượng cơ sở y tế, Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật, Kinh tế sức khỏe, Quản trị nhân lực cơ sở y tế, Thẩm định đầu tư dự án y tế, Đánh giá dự án y tế công cộng, Phân tích kinh tế chính sách y tế, Kinh tế dược, Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe, Tổ chức và quản lý y tế, Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe, và Quản trị tài chính cơ sở y tế.

Câu hỏi 3: Đối tượng nào nên tham gia chương trình này?

Trả lời: Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe phù hợp với những người có đam mê và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị và kinh tế của ngành y tế. Người học phù hợp bao gồm những người làm trong các cơ sở y tế, nhà quản lý y tế, các chuyên gia về chính sách y tế, nhà nghiên cứu y tế, và các chuyên gia về kinh tế sức khỏe.

Câu hỏi 4: Chương trình này có điểm mạnh gì?

Trả lời: Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (MHEM) của trường Đại học Kinh tế TP. HCM có nhiều điểm mạnh, bao gồm:

  • Chương trình đào tạo chuyên sâu về kinh tế và quản trị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp học viên hiểu rõ hơn về cách thức quản lý và vận hành các cơ sở y tế.
  • Giảng viên và cố vấn chương trình là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và kinh tế.
  • Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng và công cụ phân tích dữ liệu, đánh giá dự án, quản lý tài chính và quản trị nhân lực trong lĩnh vực y tế.
  • Môn học được thiết kế để phù hợp với các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực y tế hiện nay, bao gồm kinh tế sức khỏe, chính sách y tế, đánh giá dự án y tế, và quản trị marketing trong lĩnh vực sức khỏe.
  • Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội làm việc và thăng tiến trong các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, như bệnh viện, trung tâm y tế, công ty dược phẩm, bảo hiểm y tế, và các cơ quan chính phủ liên quan đến y tế.

Câu hỏi 5: Chương trình này đào tạo những kỹ năng gì cho học viên?

Trả lời: Trong chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe, học viên được đào tạo những kỹ năng quản trị và kinh tế học ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, học viên được học về các phương pháp phân tích trong quản lý y tế, gồm thống kê cho y tế, kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe quản trị chất lượng cơ sở y tế, thẩm định đầu tư dự án y tế, đánh giá dự án y tế công cộng, phân tích kinh tế chính sách y tế. Các kỹ năng quản trị y tế sẽ được thực hành trong các môn học như quản trị nhân lực cơ sở y tế, quản trị marketing trong lĩnh vực sức khỏe, tổ chức và quản lý y tế, và quản trị tài chính cơ sở y tế.

Câu hỏi 6: Chương trình đào tạo có thực tế không?

Trả lời: Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe tập trung vào việc đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe. Các tình huống thực tế sẽ được thảo luận trong các môn học liên quan.

Câu hỏi 7: Thời gian đào tạo và học phí của chương trình là bao nhiêu?

Trả lời: Thời gian đào tạo của chương trình là 2 năm (4 học kỳ). Xin tham khảo thông tin từ trang web của UEH để biết mức học phí chính thức cho năm 2023.

Câu hỏi 8: Sau khi tốt nghiệp chương trình MHEM, người học có cơ hội việc làm ở đâu?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp chương trình MHEM, người học có thể làm trong các lĩnh vực sau:

  • Quản lý và điều hành các cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, v.v.
  • Quản lý chất lượng dịch vụ y tế và phát triển chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe.
  • Tư vấn và đánh giá dự án về chăm sóc sức khỏe.
  • Làm việc tại các tổ chức quốc tế hoặc các công ty đa quốc gia với hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
  • Tiếp tục học tập và nghiên cứu để phát triển sự nghiệp và tăng cường kiến thức chuyên môn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!