Chương trình đào tạo Thạc sĩ Marketing (Hướng nghiên cứu)

Câu hỏi 1: Học thạc sỹ nghiên cứu Marketing có những môn học nào khác biệt so với hướng ứng dụng?

Trả lời: Các môn học chuyên sâu về nghiên cứu: 

  • Thiết kế nghiên cứu dành cho nhà quản trị và kinh doanh
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Chuỗi chuyên đề nghiên cứu Marketing
  • Phân tích tài liệu nghiên cứu ngành Marketing

Đây là những môn học khác biệt so với thạc sỹ hướng ứng dụng. Những môn học này giúp có được kĩ năng nghiên cứu độc lập, đọc tài liệu chuyên sâu.

Câu hỏi 2: Em muốn học xong có thể làm giảng viên, nghiên cứu, hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ thì nên học thạc sỹ marketing hướng ứng dụng hay hướng nghiên cứu?

Trả lời: Nên học hướng nghiên cứu, vì có các môn học chuyên sâu về nghiên cứu: 

  • Thiết kế nghiên cứu dành cho nhà quản trị và kinh doanh
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Chuỗi chuyên đề nghiên cứu Marketing
  • Phân tích tài liệu nghiên cứu ngành Marketing

Những môn học này giúp có được kĩ năng nghiên cứu độc lập, đọc tài liệu chuyên sâu, là những kĩ năng cần thiết của nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên

Những môn học này giúp có được kĩ năng nghiên cứu độc lập, đọc tài liệu chuyên sâu, là những kĩ năng cần thiết của nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên, cũng như xây dựng nền tảng cho việc nâng cao trình độ.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!