Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị nhân lực (Hướng ứng dụng)

Câu hỏi 1: Học thạc sĩ Quản trị nhân lực có những môn học chuyên sâu nào?

Trả lời: 

 • Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
 •  Quản trị điều hành
 • Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược
 • Quản trị chiến lược
 • Tài chính cho nhà quản trị
 •  Quản trị chất lượng
 • Quản trị nhân tài
 •  Quản tri đánh giá thực hiện công việc
 • Quản trị đãi ngộ
 • Quản trị mối quan hệ lao động
 • Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Câu hỏi 2: Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực là gì?

Trả lời: Chương trình đào tạo “Quản trị nhân lực” tập trung vào việc cung cấp các kiến thức toàn diện và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực, có khả năng quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp trong môi trường linh hoạt; tư vấn, đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp theo cách sáng tạo; xây dựng chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực; quan hệ lao động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Câu hỏi 3: Vị trí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của của học viên Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực như thế nào?

Trả lời: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau tại các tổ chức thuộc mọi loại hình kinh tế.

 • Chuyên viên tuyển dụng.
 • Chuyên viên đào tạo.
 • Chuyên viên tiền lương.
 • Chuyên viên quan hệ lao động.
 • Chuyên viên đánh giá kết quả thực hiện công việc.
 • Chuyên viên nghiên cứu nguồn nhân lực.
 • Trưởng phòng tổ chức – nhân sự
 • Giáo viên, giảng viên tại các trường Đại học, các Viện Nghiên cứu.

Câu hỏi 4Những tố chất nào phù hợp với nghề nhân sự?

Trả lời: 

 • Hiểu biết tốt về tâm lý, xã hội
 • Kiến thức về luật pháp
 • Giỏi   ngoại ngữ, công nghệ
 • Hiểu biết các nguyên tắc KD
 • Có ý thức làm việc chuyên nghiệp
 • Dễ hoà  nhập và có khả năng lưu động
 • Có thể lực tốt

Câu hỏi 5: Em muốn học xong có thể làm giảng viên, nghiên cứu, hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ thì nên học hướng ứng dụng hay hướng nghiên cứu?

Trả lời: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Nhân lực hiện nay chỉ đào tạo hướng ứng dụng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!