Chương trình đào tạo Thạc sĩ Marketing (Hướng ứng dụng)

Câu hỏi 1: Học chương trình đào tạo thạc sĩ hướng marketing ứng dụng có những môn học chuyên sâu nào?

Trả lời: Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Marketing tiếp cận hoàn toàn theo hướng ứng dụng nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi với các môn học marketing trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong marketing, hành vi khách hàng số, marketing dịch vụ, marketing xã hội, sáng tạo đổi mới trong marketing, quản trị thương hiệu, thiết kế trải nghiệm khách hàng, truyền thông marketing tích hợp, chuyên đề chiến lược bán hàng đa kênh với các doanh nghiệp thực tiễn. 

Những môn học trên giúp học viên hiểu sâu hơn các khoa học về tâm lí khách hàng, ứng dụng công nghệ trong marketing, là một xu hướng tất yếu hiện này. Ngoài ra, các môn học mới như marketing xã hội, hay thiết kế trải nghiệm khách hàng, sẽ giúp cho hoạt động marketing bền vững, hỗ trợ cộng đồng, hiểu được rõ hơn insights khách hàng, từ đó giúp DN phát triển bền vững. Các chuyên đề DN thực tế cũng giúp cho người học tiếp cận với các trải nghiệm thực tế từ sự đa dạng của các loại hình DN.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!