Chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán kinh tế (Hướng ứng dụng)

 Câu hỏi 1: Những vị trí công việc mà học viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Toán kinh tế?

Trả lời: Học viên tốt nghiệp thạc sĩ Toán Kinh tế được trang bị kiến thức kết hợp giữa các kỹ năng toán học, thống kê, kinh tế, và tài chính giúp họ phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Một số vai trò công việc phổ biến bao gồm:

 • Nhà phân tích tài chính (Financial analysts): Các nhà kinh tế toán học có thể làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, nơi họ sử dụng các mô hình toán học để phân tích thị trường tài chính và đưa ra quyết định đầu tư.
 • Nhà phân tích kinh tế (Economic analysts): Họ có thể làm việc trong các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và viện nghiên cứu, nơi họ tiến hành nghiên cứu kinh tế, phân tích dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị chính sách.
 • Nhà phân tích dữ liệu (Data analysts): Các nhà kinh tế toán học có thể làm việc trong lĩnh vực phân tích và mô hình hóa dữ liệu, nơi họ sử dụng các kỹ thuật thống kê và toán học để phân tích các tập dữ liệu lớn và đưa ra dự đoán về các xu hướng và mô hình trong tương lai.
 • Nhà tư vấn (Consultants): Họ có thể làm tư vấn trong nhiều ngành khác nhau, sử dụng các kỹ năng toán học và kinh tế của mình để giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra khuyến nghị cho khách hàng.
 • Phân tích kinh doanh (Business analysts): Họ có thể làm việc trong các công ty, cung cấp phân tích kinh tế, phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh và giúp các công ty đưa ra quyết định tốt hơn.
 • Giảng viên hoặc nghiên cứu viên  (Academic careers): Họ có thể theo đuổi sự nghiệp trong học viện với tư cách là nhà nghiên cứu, giảng viên, trợ giảng, nơi họ có thể đóng góp vào sự phát triển của lý thuyết kinh tế và góp phần đào tạo thế hệ các nhà kinh tế học tiếp theo.

Đây chỉ là một một số loại công việc phù hợp với học viên tốt nghiệp thạc sĩ Toán Kinh tế. Sự đa dạng của các cơ hội việc làm dành cho những học viên tốt nghiệp ngành này phản ánh tầm quan trọng và mức độ phù hợp của các kỹ năng của họ trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Câu hỏi 2: Những tổ chức hoặc doanh nghiệp nào có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Thạc sĩ Toán kinh tế?

Trả lời: Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Toán kinh tế có nhiều cơ hội việc làm trong các tổ chức khác nhau, bao gồm:

 • Các cơ quan chính phủ, các tổ chức liên quan đến phân tích và lập kế hoạch;
 •  Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm;
 • Các công ty tư vấn, chẳng hạn như tư vấn quản lý và tư vấn kinh tế
 • Các tổ chức học thuật, chẳng hạn như trường đại học, trung tâm nghiên cứu, viện phân tích chính sách…;
 • Phân tích và nghiên cứu dữ liệu, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu thị trường, công ty phân tích dữ liệu và các tổ chức tiếp thị
 • Ngoài ra, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần những nhân lực có kiến thức, kỹ năng tốt trong nhận định các vấn đề thực tiễn, phân tích dữ liệu, tìm lời giải tối ưu, lập kế hoạch thực hiện để giải quyết vấn đề từ đó hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt.

Câu hỏi 3: Học viên có thể tiếp tục theo học trình độ tiến sĩ sau khi đã tốt nghiệp chương trình thạc sỹ Toán kinh tế tại UEH hay không?

Trả lời: Có, hoàn thành chương trình thạc sĩ về Toán kinh tế sẽ giúp bạn có một nền tảng kiến thức tốt để tiếp tục theo học ở bậc học Nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, do chương trình học của trình độ ThS Toán kinh tế hiện tại là theo hướng ứng dụng, nên học viên có thể được yêu cầu học bổ sung một số nội dung về nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, các khóa học nâng cao và kinh nghiệm học tập và nghiên cứu trong quá trình học thạc sĩ Toán kinh tế sẽ giúp bạn có được cơ hội xin học bổng NCS trong và ngoài nước. 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!