Danh mục

Dịch văn bằng tốt nghiệp LTCQ

Sinh viên tốt nghiệp các khóa cũ trước năm 2010 được cấp bằng chỉ có tiếng Việt có nhu cầu dịch bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh để sử dụng.

Câu hỏi thường gặp:

Em muốn đăng ký dịch bằng sang tiếng anh và nhờ trường đóng dấu niêm phong và gửi ra nước ngoài giúp em được không?
Trả lời:

1. Sinh viên đăng ký dịch vụ Dịch văn bằng tốt nghiệp trên Cổng giao dịch điện tử UEH https://es.ueh.edu.vn/

2. Khi em đăng ký dịch bằng qua cổng giao dịch điện tử thì em viết yêu cầu và liên hệ với chuyên viên phụ trách nhờ hỗ trợ.

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!