Danh mục

Thủ tục nhập học LT CQ

Thí sinh tra cứu Kết quả xét tuyển tại Cổng tuyển sinh:  Link

Xem thông báo và hướng dẫn các bước đăng ký nhập học Liên thông – ĐHCQ tại: Link (Liên thông – ĐHCQ khóa 28.1)