Danh mục

Thủ tục nhập học LT CQ

Thí sinh tra cứu Kết quả xét tuyển tại Cổng tuyển sinh:  Link

- Hoạt động định hướng đầu khóa các Khóa K2024 VB1/TP3, K2024 VB2/TP3 Vừa làm vừa học và các Khóa K27.3 VB2, K29.3 LT Đại học chính quy Link

- Hoạt động Định hướng dành cho Tân sinh viên Khóa K2024 VB1/TP2, K2024 VB2/TP2 Vừa làm vừa học và các Khóa K27.2 VB2, K29.2 LT Đại học chính quy  Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 29.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 29.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.3 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2023 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023: Link

- Xem thông báo và hướng dẫn các bước đăng ký nhập học Liên thông – ĐHCQ tại: Link (Liên thông – ĐHCQ khóa 28.1)

- Thông báo danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 29.3 – LTĐHCQ, Khóa 27.3 – VB2ĐHCQ, tuyển sinh đợt tháng 6 năm 2024 Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!