Danh mục

Thủ tục nhập học LT CQ

Thí sinh tra cứu Kết quả xét tuyển tại Cổng tuyển sinh:  Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 29.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.3 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2023 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023: Link

- Xem thông báo và hướng dẫn các bước đăng ký nhập học Liên thông – ĐHCQ tại: Link (Liên thông – ĐHCQ khóa 28.1)

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!